wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dialog techniczny, którego celem będzie doradztwo w zakresie identyfikacji rozwiązań, które w jak najszerszym zakresie spełniają wymagania

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-11-12
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Projektowanie / projekt inny
Typ przetargu: dialog techniczny   
Lokalizacja: WARSZAWA, mazowieckie
Przedmiot:

Dialog techniczny, którego celem będzie doradztwo w zakresie identyfikacji rozwiązań, które w jak najszerszym zakresie spełniają wymagania zawarte w zatwierdzonych Założeniach Taktyczno-Technicznych na Wielofunkcyjną maszynę inżynieryjną WMI, ujętych w załączniku nr 2.
1. Przedmiot dialogu technicznego
1) Ocena możliwości spełnienia przez dostępne na rynku wyroby wymagań zawartych...
Uwagi:

Warszawa, dniaJń-M.. 2013 r.
INSPEKTORAT UZBROJENIA
Nr VI/ JA .......?013.:1p;..1.1.......
00-909 Warszawa
INFORMACJA O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA DIALOGU TECHNICZNEGO
INSPEKTORAT UZBROJENIA [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Zgodnie z postanowieniami art. 3la i b ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, informuję, że INSPEKTORAT UZBROJENIA zamierza przeprowadzić dialog techniczny, którego celem będzie doradztwo w zakresie identyfikacji rozwiązań, które w jak najszerszym zakresie spełniają wymagania zawarte w zatwierdzonych Założeniach Taktyczno-Technicznych na Wielofunkcyjną maszynę inżynieryjną WMI, ujętych w załączniku nr 2.
1. Przedmiot dialogu technicznego
1) Ocena możliwości spełnienia przez dostępne na rynku wyroby wymagań zawartych wZTT.
2) Określenie zakresu niezbędnych zmian w dostępnych na rynku wyrobach w celu umożliwienia spełnienia wymagań zawartych w ZTT.
3) Określenie czasu wprowadzania zmian w dostępnych na rynku wyrobach, w tym badań wyrobów w celu umożliwienia spełnienia wymagań zawartych w ZTT. Wstępne określenie możliwych terminów realizacji dostawy wyrobu spełniającego wymagania zawarte w ZTT.
4) Określenie możliwości dokonania ze środków wykonawcy niezbędnych zmian w dostępnych na rynku wyrobach, w celu umożliwienia spełnienia wymagań zawartych w ZTT.
5) Określenie możliwości realizacji ze środków zamawiającego pracy rozwojowej dotyczącej opracowania WMI w oparciu o ZTT wg załącznika nr 1 (zakresu pracy), w tym określenie kosztu i czasu realizacji.
1/3
6) Przedstawienie propozycji zmian parametrów zawartych w...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.