wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dobudowa wiaty do istniejącego budynku gospodarczego w miejscowości Małe Pułkowo oraz wykonanie wjazdu i chodnika z kostki brukowej

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2011/920, pozycja 297532
Data składania ofert: 2011-10-05
CPV: 45.00.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / obiekty małogabarytowe
Drogownictwo / drogi, ulice, autostrady, obwodnice
Konstrukcje, ogrodzenia / konstrukcje inne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: DĘBOWA ŁĄKA, kujawsko-pomorskie
Przedmiot:

Dobudowa wiaty do istniejącego budynku gospodarczego w miejscowości Małe Pułkowo oraz wykonanie wjazdu i chodnika z kostki brukowej.
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: dobudowy wiaty do istniejącego budynku gospodarczego, polegającej na wykonaniu dachu jednospadowego obitego płytą OSB krytego blachodachówką konstrukcji ramowej z drewna opartej na stopach fundamentowych (szerokość elewacji frontowej 7,25m i szerokość budynku 7,00m) oraz wykonaniu wjazdu i chodnika z kostki brukowej
1. Konstrukcja i architektura:...
Uwagi:

Dębowa Łąka: Dobudowa wiaty do istniejącego budynku gospodarczego w miejscowości Małe Pułkowo oraz wykonanie wjazdu i chodnika z kostki brukowej
Numer ogłoszenia: 297532 - 2011; data zamieszczenia: 20.09.2011
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dobudowa wiaty do istniejącego budynku gospodarczego w miejscowości Małe Pułkowo oraz wykonanie wjazdu i chodnika z kostki brukowej.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących: dobudowy wiaty do istniejącego budynku gospodarczego, polegającej na wykonaniu dachu jednospadowego obitego płytą OSB krytego blachodachówką konstrukcji ramowej z drewna opartej na stopach fundamentowych (szerokość elewacji frontowej 7,25m i szerokość budynku 7,00m) oraz wykonaniu wjazdu i chodnika z kostki brukowej
1. Konstrukcja i architektura:
1.1. Stopy fundamentowe o wymiarach 0,8 x 0,8 m wykonane z betonu B20, stal AII zbrojone krzyżowo prętami 8. Głębokość posadowienia stóp 1,0 m. po niżej terenu.
1.2. Więźba dachowa drewniana z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności 18%. Konstrukcja krokwiowo-płatwiowa oparta na słupach. Elementy drewniane przed montażem należy impregnować środkami grzybobójczymi i ognioodpornymi, dopuszczonymi do stosowania przez PHU. Na górne powierzchnie ścian szczytowych od stron zewnętrznych wykonane będzie deskowanie zakładkowe o gr. desek 22 mm. Wszystkie elementy konstrukcji drewnianej należy dosuszyć do wilgotności 18%, oszlifować, następnie zagruntować np. Sadolinem Base a następnie nałożyć powłokę lakierobejcy impregnującej np. Sadolin Extra w odcieniu brązu, (dokładne ustalenia kolorystyki drewna ustalić z inwestorem).
1.3. Pokrycie dachu - blachodachówka koloru...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.