Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-07-07 Przedmiot zamówienia obejmuje prace polegające na bieżących oraz awaryjnych naprawach nawierzchni i urządzeń dróg leśnych w 2 obrębach Nadleśnictwa Śnieżka: Obręb Śnieżka obejmujący swym zasięgiem leśnictwa: Staniszów, Miłków, Podgórzyn, Karpacz, Borowice Kowary
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest budowa 4 wiat o konstrukcji drewnianej pokrytych blachą dachówkopodobną o powierzchni 24,36 m 2 (każda) w miejscowościach Bukwica, Czerna, Dobrzejowice, Słone w Gminie Żukowice. Wiaty zaprojektowane są w konstrukcji drewnianej Żukowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w zadaniu inwestycyjnym pn. Budowa pracowni propagacji i modyfikacji komórek do wykorzystywania w medycynie regeneracyjnej o standardzie GMP we Wrocławiu w rejonie ul Kosmonautów Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Zakres zamówienia obejmuje: przebudowę drogi powiatowej nr 1460 D w zakresie dokończenia wykonania chodnika w miejscowości Radzowice - odcinek o długości 250,0 mb, wzmocnienia istniejącej nawierzchni asfaltowej drogi na odcinku Radzowice - Lipka o długośc Oleśnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa Domu Ludowego we wsi Kraśnik Górny. 1.2 W zakres zamówienia wchodzi wykonanie następujących robót: 1.2.1 Rozbudowa Domu Ludowego o: - 2 magazyny wewnętrzne, - Magazyn zewnętrzny, - Pomieszczenie gospodarcze, - Toal Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów; Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów wraz z towarzyszącymi robotami, tj. możliwością pełnego całodobowego wykonywania usług związan Wołów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji Ratusza- świetlicy wiejskiej- budynku zlokalizowanego w centralnej części miejscowości Czernina ul. Rynek nr 22. Obiekt pochodzi z XIX wieku i jest wpisany do rejestru zabytków pod nr A/3487/1370 z dn. 19.08.196 Góra
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest remont zbiornika obejmujący: a) remont wieży przelewowej zbiornika retencyjnego w tym m.in.: - remont ruchomych urządzeń zrzutowych w wieży (istniejących zamknięć na rurociągach 2O600 i 4O300 wraz z wymienionymi rurociągami) - Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Kilińskiego w Oławie droga nr 1574 D na długości 180,0 mb. Klasa drogi - zbiorcza, kategoria ruchu KR-3. W zakres robót wchodzi: a. frezowanie nawierzchni b. regulacja studzienek i włazów kanałowych, c. wykonan Oława
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 1. Przedmiot zamówienia: Przebudowa dróg w Węglińcu (znak sprawy: PR.271.14.2014.ZP) Kod CPV: 45 23 31 24 - 4 Drogi dojazdowe ZADANIE NR 1 - Przebudowa drogi gminnej w Węglińcu ul. Krótka na działce nr 178/13 1) Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drog Węgliniec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Żołnierza Polskiego w Oławie droga nr 1578 D na długości 165,0 mb. Klasa drogi - zbiorcza, kategoria ruchu KR-3. W zakres robót wchodzi: a. frezowanie nawierzchni b. regulacja studzienek i włazów kanałowych, c. Oława
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie robót związanych z remontami cząstkowymi nawierzchni bitumicznych emulsją asfaltową i grysami twardymi dróg powiatowych - wyboje o głębokości do 5.0 cm - 170 ton wbudowanego materiału. Dokładny zakres robót opisano Góra
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej (wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowę) i remontu elewacji obiektu Komisariatu Policji Wrocław Psie-Pole przy pl. Piłsudskiego 6/8 we Wrocławiu. 1.1. Przedmiot zamówienia Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest III etap przebudowy budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Bystrzycy Kłodzkiej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Część III Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej części zamówienia SIWZ, a Bystrzyca Kłodzka
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-07 Przedmiotem zamówienia jest Remont dwóch mieszkań usytuowanych w zabudowie wiejskiej, zlokalizowanych w m. Bukwica, gmina Żukowice. Zamawiający przewiduje prace etapowe. Zakres prac I etapu obejmuje: 1. Remont mieszkania zlokalizowanego na I piętrze budyn Żukowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142