Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-10-17 Roboty budowlane: wymiana pionów rynnowych, uszczelnienie i naprawa tynków kominów, naprawa miejscowa posadzek, obróbka attyki - montaż pasów wsporczych, obróbka wnęk pod rury spustowe, mycie elewacji, malowanie dodatkowej powierzchni klatki schodowej, ro Polkowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Zamówienie obejmuje wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej ulicy 1- go Maja w Bardzie (o powierzchni 1148 m2) w ramach zadania inwestycyjnego pn. Remont ul. 1-go Maja w Bardzie oraz fragment ulicy Polnej w Bardzie (o powierzchni 1668 m2) w ramach zadania Bardo
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 a/ montaż klap zwrotnych DN 160 [17 szt.], b/ klapa zwrotna na wylocie rowu w km 13+280 [1 szt.], c/ awaryjny pobór wody - montaż zasuwy nożowej DN 400 [1 szt.]. Przedmiot zamówienia objęty jest gwarancją na okres nie krótszy niż 36 m-cy licząc od Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 1) Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i remoncie sanitariatów dla dzieci usytuowanych na parterze i I piętrze w północno-wschodniej części budynku Szkoły Podstawowej nr 82 przy ul. Blacharskiej 13 we Wrocła Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 1. Przedmiotem zamówienia jest remont, polegający na wymianie docieplenia ściany szczytowej północnej budynku Domu Studenckiego Ślężak przy ul. Ślężnej 33 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, zgodnie z: 1) specyfikacją techniczną wykonania i odbioru Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Przedmiotem zamówienia jest naprawa i bieżący remont ławek parkowych zlokalizowanych na terenie miasta Polkowice, głównie na os. Krupińskiego, os. Gwarków i os. Dąbrowskiego w podziale na trzy części. Zakres zadania obejmuje naprawę i bieżący remont dl Polkowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wykonaniem nowego placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Krobicy w ramach programu Radosna Szkoła. W zakres projektu wchodzą następujące elementy: 1) Roboty przygotowawcze terenu pod montaż Mirsk
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 3/ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Lokalizacja Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg gminnych dla terenu położonego w Świdnicy począwszy od wjazdu z drogi powiatowej nr 2876D - ul. Bystrzyckiej droga gminna 10 KD(D) i częściowo droga 1 KD(L) - końcowy o Świdnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro na prace naprawcze trybuny i wymianę barierek w kompleksie wojskowym przy ul. Obornickiej 108 we Wrocławiu. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem inwestycji jest remont chodników na terenach osiedlowych położonych przy ul. Akacjowej i Topolowej w Nowej Rudzie. Szerokość chodników 1,50m; warstwa ścieralna z kotki betonowej o gr. 6,00cm; obramow Nowa Ruda
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Część nr 1 zamówienia - Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Młynówka II na długości 360 mb w m. Rybnica, gm. Stara Kamienica, Część nr 2 zamówienia - Udrożnienie koryta i remont budowli na cieku Płóczka na długości 200 mb w m. Lwówek Śląski , Czę Lwówek Śląski
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Przedmiotem niniejszego zamówienia są roboty budowlane polegające na remoncie elewacji budynku garażowego w Leśnym Banku Genów Kostrzyca w Miłkowie. 1) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany za pomocą: a) Projektu budowlano-wykonawczego - s Miłków
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Elementy małej infrastruktury: A. Parking na 9 stanowisk, nawierzchnia tłuczniowa 20 cm, zamknięta miałem kamiennym gr. 3 cm, ograniczony obrzeżem trawnikowym. Podbudowa położona na warstwie odsączającej z piasku gr. 10 cm. Powierzchnia manewrowa o przekr Jordanów Śląski
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 Przedmiotowe zamówienie dotyczy udzielenia zamówienia REMDRO S.A. z/s w Kamieniu, 55-095 Mirków, ul. Granitowa 10, w trybie z wolnej ręki (na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp) na wykonanie zamówienia dodatkowego, nieobjętego zamówieniem podstawow Mirków
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-10-17 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie robót remontowych i czynności konserwacji w branży ogólnobudowlanej na nieruchomościach zabudowanych mieszkalnych i użytkowych, obiektach malej architektury oraz na terenac Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142