Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2013-10-01 1. Przedmiotem Umowy jest wykonanie robót budowlanych w zakresie naprawy dachów: Hotelu, Hali Widowiskowo - Sportowej, Krytej Pływalni na terenie Centrum Turystyczno - Sportowego AQUA - ZDRÓJ przy ul. Ratuszowej w Wałbrzychu, zgodnie ze Szczegółowym Opise Wałbrzych
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Adaptacja pomieszczeń gospodarczych na kancelarię leśnictwa oraz przebudowa kominów w lokalach nr 1 i 2 budynku leśniczówki w Leśnictwie Chełmiec. Jawor
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Przedmiotem zamówienia są dodatkowe roboty budowlane związane z wymianą okładzin ściennych i podłóg oraz wymianą odcinków instalacji kanalizacyjnej.. Świętoszów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 1. Wykucie z muru oraz utylizacja istniejących drewnianych okien oraz parapetów wewnętrznych. 2. Uzupełnienie ewentualnych (powstałych w trakcie wykuwania okien) ubytków w murze. 3. Montaż okien z PCW. 4. Montaż parapetów wewnętrznych. 5. Wykonanie o Oleśnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie rozbiórki obiektów budowlanych wraz z wywozem gruzu, drewna po rozbiórce, stali uprzątnięciem i wywiezieniem gruzu. 2.Teren na którym będą realizowane prace znajduje się na terenie posesji przy ul. 3 Maja 18e w Oła Oława
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Zakres podstawowy robót stanowiący przedmiot umowy obejmuje : a)budowę instalacji monitoringu CCTV z oprogramowaniem i rejestratorem obrazu, b)budowę sieci komputerowych z wprowadzeniem przewodów kabelkowych i zasilających do istniejących kanałów i k Polkowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Wymiana wykładzin i malowanie pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta Oleśnica, ul. Rynek-Ratusz, 56-400 Oleśnica - 21 pomieszczeń o przeciętnej wielkości ok. 12 m2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załączona dokumentacja techniczna - przedmiary Oleśnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 1.Przedmiotem zamówienia jest: Budynek mieszkalny jednorodzinny wolnostojący z usługą o charakterze opiekuńczo - wychowawczym, z wolnostojącym garażem dwustanowiskowym w Głogowie, dz. geod. 375/19, 390, 375/25, Obr. 13 BRZOSTÓW. 2.Zakres robót budowlanych Głogów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 1.Przedmiotem zamówienia jest bieżące utrzymanie dróg powiatowych. Na zakres rzeczowy zadania składają się następujące elementy: - bieżące utrzymanie dróg o długości 112 086 km, - bieżące utrzymanie mostów- 11 sztuk, - remonty cząstkowe nawierzchni, - ozn Głogów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Rozbiórka istniejącego mostu i budowa w jego miejscu nowego przepustu w ciągu drogi gminnej - łącznik pomiędzy drogą nr 3, a ul. Komisji Edukacji Narodowej w Lubinie. Lubin
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Tytuł zadania Remont drogi wojewódzkiej Nr 342 w m. Szewce i jej obrębie. Zamówienie dodatkowe nr 3. Cel zadania Celem zadania jest rozbiórka nawierzchni z tłucznia kamiennego w km 11+950 do km 12 + 450. Kategoria ruchu na remontowanych odcinkach KR 4 Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie infrastruktury pod montaż Kontenerowych Magazynów Materiałów Wybuchowych w czterech garnizonach w rejonie działania Rejonowego Zarządu Infrastruktury we Wrocławiu. Realizacja systemów SSWiN i CCTV wiąże się z dos Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Przedmiotem zamówienia jest remont wału przeciwpowodziowego rz. Oławy w km od 16+400 - 16+445 oraz remont cieku w km 16+440 - 16+640 na terenie gm. Siechnice. Zakres robót obejmuje m.in.: - remont koryta cieku: - wykoszenie wraz z wygrabieniem p Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2013-10-01 Zakres robót do wykonania w ramach niniejszej umowy jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego - nr AC/BZP/103/2011, określonym w dokumentacji projektowej oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, będących w posiadaniu Wykonawcy, n Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142