Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-09-19 1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zadanie 21183-Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku nr 39 wraz z zagospodarowaniem terenu w Świętoszowie przy ul. Saperów wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na użytkowanie lub skutecznego zawiadomienia właściwego Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie dachów w Areszcie Śledczym w Świdnicy Kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV: 45111300-1 roboty rozbiórkowe; 45453000-7 roboty remontowe i renowacyjne; 45311000-0 robot Świdnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa gminnych dróg publicznych w ciągu komunikacyjnym ulic: Bema, Bukowa, Jesionowa i Korczaka w Brzegu Dolnym. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in: 1) chodniki o nawierzchni z brukowej kostki betonowej: - ul. Jesionowa Brzeg Dolny
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa dachu na budynku B, w zespole budynków po byłej szkle w Stoszowicach 92, numery działek: 177/1 i 177/3, obręb Stoszowice, wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej opisanej w przedmiarze robót. Przedmiotowa inwe Stoszowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA - Wykonanie sufitu podwieszonego w sali biblioteki. - Wykonanie profilowania krawędzi podciągów strunobetonowych. - Wykonanie balustrad schodowych. - Zabudowa sufitu podwieszonego w korytarzu biblioteki. - Wymurowanie komina went Wałbrzych
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-19 Przedmiotem zamówienia jest odbudowa drogi nr 2623 D Sępów od km 0+000 do km 0+450 na dł. 450 m. Złotoryja
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: Termomodernizacja budynku oraz montaż systemu solarowego dla ciepłej wody użytkowej w Domu Pomocy Społecznej Pogodna Jesień przy ul. Leśnej 3 w Jeleniej Górze w ramach programu priorytetowego Narodowe Jelenia Góra
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 1.Roboty budowlane polegające na adaptacji (przebudowie, remoncie) muru cmentarnego na kolumbarium przy ul. Wrocławskiej w Legnicy obejmujące wykonanie następujących robót:1)roboty rozbiórkowe polegające w szczególności na rozebraniu muru z selekcją mater Legnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie remontu stropu nad galerią rurociągów w budynku filtrów SUW Lubachów. Ze względu na znaczny stopień degradacji otuliny dolnego zbrojenia i korozję samego zbrojenia, roboty obejmują wykonanie na całości strop Dzierżoniów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku H-5 Politechniki Wrocławskiej z zagospodarowaniem terenu oraz budowa instalacji niskiego napięcia i instalacji teletechnicznej stanowiącego zaplecze budynku H-14 Politechniki Wrocławskiej przy Wybrzeżu Wyspia Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest Budowa ścieżki rowerowej z nawiązaniem do istniejących lub projektowanych ścieżek wraz z elementami oznakowania poziomego i pionowego w przebiegu od Ronda Jana Pawła II, ulicami Wileńską, Kochanowskiego do ul. Sinapiusa w Oleśn Oleśnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych - ilość części 2. 2. Niniejsze zamówienie składa się z n/w części: 1) Część I - Wykonanie robót budowlanych w branży drogowej, związanych z realizacją zadania pn.: Przebudowa ul. Bielawskiej i ul. Ba Dzierżoniów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Przedmiot zamówienia - Usunięcie kolizji studni teletechnicznej z kanalizacją sanitarną na odcinku pomiędzy studniami S2-S3. - Wymiana gruntu. - Zwiększenie zakresu wykonania Tymczasowej Organizacji Ruchu. Usunięcie kolizji studni teletechnicznej Wałbrzych
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Wykonanie zamówienia uzupełniającego wynikłego podczas realizacji umowy Nr UM/642/JRP/1693/2013 z dnia 12.11.2013r. na roboty budowlane w zakresie przedsięwzięcia pn. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części miasta Głogó Głogów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-09-18 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy ciągu dróg 344 i 341 w Krobicy wraz z odbudową odwodnienia (rowy 250 m i przepusty dl. 18 m) podstawowy zakres zamówienia obejmuje : - plantowanie ścinanie zawyżonych poboczy z odwozem nadmiaru gruntu - 8 Mirsk
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142