Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-05-22 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia jest remont lokali mieszkalnych (pustostanów) stanowiących własność Gminy Wrocław położonych w budynkach mieszkalnych we Wrocławiu. 3. Zakres prac obejmuje wykonanie robót ogólnobudowlanych Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-22 1. Rodzaj zamówienia: robota budowlana. 2. Przedmiotem zamówienia są rozbiórki obiektów budowlanych stanowiących własność Gminy Wrocław. 3. Wspólny Słownik Zamówień: 45110000-1 - roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych, roboty ziemne, Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-22 1. Przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest Przebudowa drogi wraz ze ścieżką Ogrodnica - Środa Śląska 2. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest przebudowa drogi gminnej na odcinku Środa Śląska - Ogrodnica, wraz z odwodn Środa Śląska
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-22 1. Przedmiotem zamówienia są naprawy dróg gminnych o nawierzchniach gruntowych położonych na terenie Gminy Chocianów o łącznej powierzchni nie przekraczającej 30 000 m2 . 2. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 1) mechaniczne profilowanie - do 30 Chocianów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-22 Remont muru oporowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 297 w miejscowości Bolesławiec ul. Kościuszki wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej. CPV 45.00.00.00-9. Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu realizuje zadania mające na celu podniesienie Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-22 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na wymianie słupów, opraw oraz przewodów zasilających oświetlenie na ul. Konarskiego w Zgorzelcu. 2. Wymiana linii zasilającej odbywać się będzie w terenie uzbrojonym w następujące sieci: a) sieć Zgorzelec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Remont kanalizacji deszczowej w zakresie : 1.Remont studni rewizyjnych i połączeniowych 0 1000 - sztuk 15, 2.Remont studni ściekowych dla wpustów ulicznych- sztuk 13, 3.Remont przykanalików -19,50 m 4.Roboty ziemne, pomiarowe i rozbiórkowe wraz z wywo Syców
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie: 1)kolumn w technologii wysokociśnieniowej iniekcji strumieniowej Jet - Grouting o średnicy 350 - 400 mm, długości 450 cm, zbrojonych kształtownikiem stalowym IPE 80, długości 400 cm, 2)ław żelbetowych pro Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 1.Wykucie z muru oraz utylizacja istniejących drewnianych okien oraz parapetów wewnętrznych. 2. Uzupełnienie ewentualnych (powstałych w trakcie wykuwania okien) ubytków w murze. 3.Montaż okien z PCW. 4.Montaż parapetów wewnętrznych. 5.Wykonanie obróbe Oleśnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Przebudowa i udrożnienie przeciwpowodziowe rzeki Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65+100) do rejonu Kubic (km 55+500) wraz z istniejącymi budowlami Projektu pn. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Zakres zamierzenia inwestycyjnego obejmuje wykonanie: posadowienie zespołu prądotwórczego, wewnętrzne linie zasilające, podłączenie kabli sterowniczych, zabudowa rozdzielnicy RG-SZR z układem automatyki SZR,wykonanie układu wydechowego, instalacji oświetl Sokołowsko
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.:Odbudowa drogi gminnej na działce nr 661 w km 0+000 - 0+661 z dojazdami o długości 219 mb na działkach nr 658, nr 649, nr 646 w Domaszkowie - intensywne opady deszczu lipiec 2012 r. Przedmiot zamówienia zgodnie z CP Międzylesie
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 1.1 Opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót opracowana przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska , ul. Pełczyńska 11, 51 - 180 Wrocław. Jeżeli dokumentacja projektowa lub specy Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Usuniecie i wywóz zgodnie z obowiązującymi przepisami warstwy gruntu nasypowego niestabilnego w obszarze realizowanej budowy do poziomu gruntu rodzimego: 1) pod częścią biurową budynku i przyległą drogą, maksymalnie do poziomu 603,40; 2) pod częścią budyn Karpacz
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-21 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na odbudowie trzech odcinków dróg gminnych o łącznej długości 1,140 km.. Zakres prac na poszczególnych odcinkach przedstawia się następująco: Odcinek I Odbudowa nawierzchni drogi gminnej do posesji m Leśna
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142