Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-06-13 Przedmiotem inwestycji jest przebudowa wejścia do budynku głównego szpitala, znajdującego się w obrębie działki nr 65/39, 59-800 Lubań, ul. Zawidowska 4. Zadanie obejmuje przebudowę (rozbudowę) wejścia głównego do budynku dwukondygnacyjnego - przychodni. Lubań
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na zadanie pn: Adaptacja pomieszczeń w PZS nr 1 na Centrum Multimedialne Adres inwestycji: Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Trzebnicy ul. Wojska Polskiego 17 55-100 Trzebnica Nomenklatura wg CPV: 45.40. Trzebnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Remont pomieszczeń budynku Zespołu Szkół Nr 1 przy ul. Kościuszki 9 w Lubinie. Lubin
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 1. Przedmiot umowy obejmuje w szczególności: 1) remont nawierzchni drogowej i chodników w ulicy Klonowej w Świebodzicach, na podstawie dokumentacji projektowej pn. Remont nawierzchni drogowej i chodnikowej odcinka ul. Klonowej w Świebodzicach - Etap II, Świebodzice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie części hotelowej budynku (1 piętro) Kwatery Myśliwskiej w Załęczu. Zakres prac zgodnie z dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz Specyfikacjami Technicznymi Wykon Góra
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących inwestycji pn.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z tłocznią ścieków dla terenu inwestycyjnego w ramach realizacji Projektu Przygotowanie terenu inwestycyjnego w Dobroszycach, na p Dobroszyce
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie zamierzenia w zakresie: 1) Remontu ciągów komunikacyjnych w tym klatek schodowych (wraz z wydzieleniem ich pod względem ppoż.) parteru, I-ego i II-ego piętra budynku A Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3, ul. Świdni Świebodzice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Zakres zamówienia wynika z Protokołów konieczności Nr 1/2014 , 2/2014, 3/2014 z 06.03.2014r. tj. : Protokół konieczności nr 1/2014 z 03.06.2014r.: -przebudowa istniejącej instalacji co wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi, -instalacja wod-kan w Głogów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Przedmiotem zamówienia jest utwardzenie nawierzchni gruntowej płytami IOMB placu położonego na dz. Nr 50/7 AM 67 przy ul. Wiejskiej w Oleśnicy oraz uporządkowanie terenu całej działki wraz z urządzeniem zieleni w zakresie: - roboty rozbiórkowe, wywóz gruz Oleśnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 Zadanie obejmuje remont gminnego budynku wielorodzinnego w zakresie: - wiatrołap z klatką schodową - rozbiórka stropodachu, w części ścian, budowa nowych, wykonanie nowego zadaszenie, sufitu, wypraw tynkarskich, wymalowanie, ocieplenie, - dach, kominy - p Pielgrzymka
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-13 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla których uzyskano pozwolenie na budowę nr 62 z dnia 12 lutego 2013 r., znak. WAB.6740.1.255.2012. 1.1 Wykonanie przedmiotu zamówienia w szczególności dotyczy: a) wykonanie instalacji napowietrzania i oddymi Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-12 Wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego . Wykonanie zamówienia dodatkowego wynikało z okoliczności , których przy dokonaniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Głogów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-12 Roboty uzupełniające do umowy DTiZP/201/13/2014 z dnia 17.03.2014 r. stanowiące nie więcej niż 50% wartości zadania podstawowego.. Trzebnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-12 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dachu i strychu budynku Prokuratury Rejonowej w Świdnicy ul. Zamkowa 2. 2. Szczegółowy zakres obowiązków Wykonawcy oraz zakres robót budowlanych przedstawiono w SIWZ.. Świdnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-06-12 Przedmiotem zamówienia jest remont elewacji wraz z wykonaniem nowej kolorystyki w kamienicy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 47 we Wrocławiu; obiekt wpisany do rejestru zabytków, nr 346/wm w dniu 1.12.1976. Remont ma charakter odtworzeniowy, bez zmiany f Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142