Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-12-19 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicy: Maślickiej 183 - 189 / 16, Maślickiej 183- 189 / 13 we Wrocławiu. 2. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) prace murarsko-tynkarskie, 2) podłogowe, 3) posadzkarskie, 4) stolarskie, 5) Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 Wykonanie usług melioracyjnych w Nadleśnictwie Żmigród: odmulanie mechaniczne cieków, ręczne rozplantowanie urobku po mechanicznym odmulanie cieków. Wielkość robót: a) leśnictwo Ujeździec Mały - 100 m b) leśnictwo Gruszeczka - 528 m, 385 m, 210 m, c) l Żmigród
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadania ,,Wykonanie robót uzupełniających do zadania podstawowego - Remont dróg leśnych w Nadleśnictwie Bolesławiec w 2014r II. Przedmiot zamówienia stanowi nierozerwalną całość w skład, którego wchodzą niżej wyszcze Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych wg ust.2 wraz ze sporządzeniem dokumentacji powykonawczej wykonanych robót zgodnie z § 11 ust. 12 c. umowy. 2. Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane wymienione w Pro Świdnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 - dostawa , montaż i demontaż rusztowania wewnętrznego rurowego 303,331 m2 - czas pracy rusztowania rurowego 167,432 rg. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych (pustostanów) położonych przy ulicy: Gajowickiej 90/14, Nasturcjowej 19/2, gen. Józefa Hallera 103/15, Bolesławieckiej 14-16/4, Jemiołowej 29/2 we Wrocławiu. 2. Zakres prac obejmuje m.in.: 1) prace murarsko-tynkar Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 Przedmiotem zamówienia jest wymiana istniejącej stolarki okiennej na nową w internacie Zakładu Poprawczego w Sadowicach i wymianę krat okiennych na parterze, piętrze (poddaszu) internatu oraz renowacja krat okiennych w oknach piwnicznych wraz z robotami t Sadowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 1. W ramach niniejszego zamówienia należy opracować projekty wykonawcze na podstawie dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiającego oraz materiałów uzupełniających pozyskanych we własnym zakresie, a także uzyskać wszystkie niezbędne uzgodnienia Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-18 Przedmiot zamówienia został określony w kosztorysie i i zawiera wykonanie podwójnego powierzchniowego utrwalenia na powierzchni 2.050m2.. Trzebnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-17 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa na miejsce montażu i montaż (zabudowa) kontenerowego pawilonu biurowo - socjalnego, zgodnie z Projektem wykonanym przez Biuro Architektoniczne AMBIT z siedzibą w Głogowie, który stanowi załącznik do SIWZ. Ko Legnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-17 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej 2085 D w liniach rozgraniczających, polegająca na budowie chodnika dla pieszych wraz z przebudową zjazdów na posesje, wykonaniem odwodnienia oraz nasadzeniem bzów i ustawieniem ławek parkowych. Łącz Mietków
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-17 Wykonanie dodatkowych robót w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śląski. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-17 W ramach zadania pn.: Modernizacja budynku sali gimnastycznej przy Powiatowym Zespole Szkół nr 1 w Trzebnicy, ul. Wojska Polskiego 17, należy wykonać zamówienie uzupełniające w zakresie: - dostawy czterostronnych osłon słupów z pianki PE - dostawy Trzebnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-17 Wykonanie uzupełniających robót w ramach zadania: przebudowa skrzyżowania drogi krajowej nr 8 z drogą powiatową nr 2075D wraz z budową sygnalizacji świetlnej w m. Jordanów Śląski. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-12-17 Zakres zamówienia: wykonanie utwardzeń przy leśniczówce. Szczegółowy zakres robót: - rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, - obrzeża betonowe na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem, - chodniki z płyt betonowych 50x50x7 na Żmigród
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142