Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-05-09 1.Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia biurowe w budynku oficyny Starostwa Powiatowego w Wołowie. 2.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: został zawarty w przedmiarze robót - załącznik nr 8 do SIWZ (ZADANI Wołów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-09 Naprawy cząstkowe nawierzchni bitumicznych dróg wojewódzkich na terenie powiatu górowskiego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarto w SIWZ. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-09 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z realizacją zadania p.n.: Budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych nie zrealizowanych na terenie wsi Dobrocin objętych PROW 1.Zakres rzeczowy przedsięwzięcia obejmuje w s Dzierżoniów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-09 1.Przedmiot zamówienia obejmuje Roboty dodatkowe w ramach zamówienia publicznego pn.: Przebudowa ulic: Jasnej, Słonecznej, Pogodnej, Tęczowej w Bierutowie. 2.Zakres prac obejmuje: 1)wymianę uszkodzonych elementów studni betonowych, w tym: a)wymianę usz Bierutów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-09 1.Inwestycja obejmuje część działki oznaczonej numerem 1760 w Górze. 2.Obszar opracowania- 3755,70 m2 ; a) nawierzchnia trawiasta, biologicznie czynna- 2598,20 m2 b) nawierzchnie z kostki betonowej-, 1089,00 m2, c) obrzeża trawnikowe betonowe 68,50 m2. 2. Góra
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-09 Projektuj i wybuduj stację transformatorową na szkółkę leśną w Miłogostowicach. Legnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 5 186 000 euro na wymianę instalacji elektrycznej, na podstawie projektu, w budynku nr 191 w kompleksie wojskowym w Jastrzębiu (koło Namysłowa). Nr sprawy: INFR/145/2014. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 Demontaż istniejącej stolarki okiennej drewnianej (okna i drzwi balkonowe) 126szt. b) Dostawa wraz z zamontowaniem nowych okien i drzwi balkonowych zespolonych z drewna sosnowego selekcjonowanego klejonego trójwarstwowo w kolorze białym, wyposażonych w na Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 1. Przedmiotem zamówienia jest remont mostu MS-54 w Świętoszowie wraz z remontem drogi nr 2271D (dojazdy do mostu) na działkach nr 82, 210 w obrębie Świętoszów, gmina Osiecznica oraz nr 494 obręb Łozy, gmina Żagań (od km16+000 do km 16+286). 2. Opis przed Bolesławiec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 1.Zakres robót do wykonania: -ocieplenie ścian zewnętrznych, -ocieplenie stropodachu wentylowanego, -wymiana stolarki okiennej i drzwiowej wraz z parapetami wewnętrznymi i zewnętrznymi oraz malowaniem ścian wewnętrznych uszkodzonych w trakcie robót, - Przemków
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 Zakres prac obejmuje m.in.: wymianę pokrycia dachowego i ceramicznego, częściową wymianę więźby dachowej, wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, naprawę kominów, remont świetlików i wymianę okienek, wymianę posadzki drewnianej na poddaszu. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Wojciechowie, gmina Lubomierz, o długości 750 m. Przedmiot zamówienia obejmuje:wykonanie konstrukcji jezdni, wykonanie odwodnienia, wykonanie poboczy.. Lubomierz
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z częścią garażową dla OSP w Ose. Dane techniczno-użytkowe: Powierzchnia zabudowy: 131,00 m2; Powierzchnia użytkowa: 182,23 m2, Kubatura: 585,50 m3. Charakterystyka robót: Świetlica wiejska: R Międzybórz
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 1.Określenie przedmiotu zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki udziela się na podstawie art. 66 i 67 ust.1 pkt 5 lit. b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.), tj. w przypadku udzielania dotychczaso Bierutów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-05-08 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa placu zabaw na terenie zespołu Parkowo - Pałacowego Krośnice - Wierzchowice zgodnie z dokumentacją projektową. CPV: - 45233000-9 - Roboty w zakresie wykonania nawierzchni - 45342000-6 - Roboty w zakresie wnoszen Krośnice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142