Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-03-04 Zamówienie obejmuje realizację prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, dot. przebudowy dróg nr 1, 3, 4, 11, 12 o łącznej długości 1,898 km. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-04 Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa sieci wodociągowej w Nielubi. Zakres robót obejmuje budowę przewodów: - z rur PEHD SDR 17 DN 100 mm o długości L= 474,00 m; - z rur PEHD DN 90 mm o długości L= 10,00 m; - z rur PEHD SDR 17,6 DN 32 mm 108,40 m. Sieć wr Żukowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-04 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych i kurierskich w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Gminy Wisznia Mała tj: Urzędu Gminy w Wiszni Małej, Gminnego Odrodka Pomocy Społecznej w Wiszni Małej i Samorządowej Administracji Placówe Wisznia Mała
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-04 Przedmiotem zamówienia jest remont dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Osiecznica, zgodnie z projektami budowlanymi oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi załączniki do SIWZ. Zamówienie obejmuje 1) R Osiecznica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-04 Przedmiotem zamówienia jest: Remont Świetlicy Wiejskiej w miejscowości Słone - gmina Żukowice Zakres inwestycji obejmuje: Część I - elewacja z dociepleniem - izolacja specjalna - przyziemia z iniekcją i dociepleniem oraz opaska żwirowa z odwodnieniem - po Żukowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-04 Tymczasowe podparcie wiaduktu nad autostradą A4 w km 84+379 koło m. Szymanowice, JNI 16210036 (w ciągu drogi powiatowej nr 2204D). Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 Remont dróg wewnętrznych i chodnika w gminie Warta Bolesławiecka -2014 1.Przedmiot zamówienia obejmuje: 1).Remont chodnika na działce nr 448 w Warcie Bolesławieckiej o długości 450m; 2).Remont dróg wewnętrznych w Raciborowicach Dolnych ,działka nr 83, Raciborowice Górne
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 1.Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania obejmującego roboty budowlane w ramach inwestycji pn. Przebudowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Kaszycach Wielkich zlokalizowanej na działkach nr 93/2, 94/2, 92 i części działki nr 35 Prusice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i odbiór wszystkich robót budowlanych związanych z remontem studzienek kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej, deszczowej i ciepłowniczej oraz odcięcie zasilania wysokoparametrowego, nieużytkowanego, do węzła cieplneg Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 Przedmiotem zamówienia jest Remont budynku biurowego Nadleśnictwa Chocianów (roboty dodatkowe) w tym: 1) Demontaż obudowy z płyt drewnopochodnych w pomieszczeniu kasy i radcy prawnego na piętrze; 2) Wykonanie zabudowy z płyt gipsowo-kartonowych w pomie Chocianów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 BUDOWA I REMONT DRÓG WEWNĘTRZNYCH I GMINNYCH NA TERENIE OSIEDLA MIESZKANIOWEGO - OSIEDLE FABRYCZNA W LUBANIU OBEJMUJĄCA: 1.BUDOWĘ POZOSTAŁYCH ODCINKÓW DROGI WEWNĘTRZNEJ ULICY AGATOWEJ NA DŁUGOŚCI 407,40 MB. 2.WYKONANIE WARSTWY ŚCIERALNEJ NA JEZDNIACH Lubań
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 Dodatkowe roboty budowlane polegające na wykonaniu wymiany podbudowy na nową z kruszywa o ciągłym uziarnieniu 0/31,5 mm gr. min. 15 cm w ulicy Piotrowskiej w Chocianowie w ilości 1755,50 m2.. Chocianów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 Realizacja robót związanych z decyzją - pozwolenie wodnoprawne. CPV 45233410-2 Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony jest w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 1.Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych przy ulicy Leśnej w Wilkszynie w gminie Miękinia. W ramach inwestycji przewiduje się budowę boiska o nawierzchni trawiastej o wymiarach 75,0 m x 110,0 m wraz z odwodnieniem; b Miękinia
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-03-03 Roboty dodatkowe polegające na skuciu starej posadzki, wybraniu podbudowy do poziomu pomieszczeń istniejących, wykonaniu izolacji, wykonaniu posadzki w pomieszczeniu sali wielofunkcyjnej, montażu balustrady schodowej przy zejściu do piwnicy, montażu drzwi Chocianów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142