Na skróty

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przetargi nie tylko budowlane. Zamówienia publiczne w Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

  • zarejestruj się za darmo
  • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
  • szczegółowy opis
  • pełna specyfikacja
  • dane kontaktowe
  • ważne daty

Przetargi - dolnośląskie / roboty budowlane

Data publikacji Przedmiot Lokalizacja Rodzaj zamówienia
2014-07-09 Przedmiotem zamówienia jest naprawa, regulacja i czyszczenie wpustów burzowych w ciągu dróg wojewódzkich na terenie powiatu wałbrzyskiego, świdnickiego i kłodzkiego z podziałem na zadania. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikac Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 Zadanie obejmuje budowę odcinka sieci wodociągowej o łącznej dług. 164,40 m z rur PEHD De 125 Przedmiot zamówienia został ustalony na podstawie dokumentacji projektowej oraz przedmiaru robót . Zakres zamówienia: zgodnie z opracowaną dokumentacją projektow Polkowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dwóch boisk wielofunkcyjnych o nawierzchni syntetycznej w miejscowościach Godzikowice i Jaczkowice w gminie Oława. 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Drenaż: Wokół płyty boiska w Jaczkowicach należy wykonać Oława
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej drewnianej na PCV wraz z robotami wykończeniowymi. Zamawiający wymaga aby na wykonany przedmiot zamówienia wykonawcy udzielili 36 - miesięcznej gwarancji jakośc Polkowice
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Lelewela 6 we Wrocławiu ZZK-WP/3400/75/14. Zakres prac obejmuje m.in. wymianę stolarki okiennej, w mieszkaniach od strony frontowej, renowację drzwi wejściowych do mieszkań, remont piwnicy, remont klatk Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja boiska sportowego w Czerwonej Wodzie zgodnie z: 1.1. dokumentacją zawierającą: a) Projekt budowlany b) Przedmiary robót, które są dokumentem wtórnym do projektu i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob Węgliniec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 Przedmiotem zamówienia jest remont 21 szt. pieców kaflowych w lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Legnica. Legnica
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-09 Prace uzupełniające przy montażu instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej budynku przy ul. Stabłowickiej 133/135 we Wrocławiu. Wrocław
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 1. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności wykonanie robót budowlanych w drodze działka nr 69, 76/2, 76/10 obręb Kopanica w Piławie Górnej zgodnie z dokumentacją techniczną. 2. Zakres robót budowlanych na powierzchni 884,3m2 w ramach przedmiotu zamó Piława Górna
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 Przedmiotem zamówienia jest wzmocnienie konstrukcji nawierzchni dróg gminnych na terenie Gminy Wołów: - profilowanie wraz z zagęszczeniem nawierzchni dróg gruntowych - uzupełnienie ubytków tłuczniem - rozścielanie warstwy materiału kamiennego wraz z za Wołów
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą Budowa zaplecza sportowego wraz z remizą strażacką w Raczkowej - ETAP I obejmującego budowę budynku zaplecza sportowego wraz z remizą strażacką na działce 131/1 obręb Raczkowa, gm. Legnickie Pole, w Legnickie Pole
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie sześciu toalet spłukiwanych na klatce schodowej, uporządkowanie kanalizacji sanitarnej, likwidacja dołu gnilnego, wykonanie przyłącza sanitarnego oraz przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych budynku przy u Wałbrzych
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 1.1. Przedmiotem zamówienia są roboty termomodernizacyjne na budynków Technikum Leśnego w Miliczu wpisanych do rejestru zabytków 1.2 Przedmiot zamówienia obejmuje m.in: - Budynek A - Wymiana okien drewnianych - 302 szt. z szybą zespoloną antywłamaniową - Milicz
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie zadania pn. /Zagospodarowanie osiedla w Tylicach - etap I i II/, zgodnie z dokumentacją techniczną. 2. Opis przedmiotu zamówienia określają: a) dokumentacja techniczna, b) przedmiar robót, 3. Przedmiotem robót Zgorzelec
(dolnośląskie)
roboty budowlane
2014-07-08 Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na zagospodarowaniu terenu sportowego w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii (ok. 833 m2) m. in. poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego (do gry w mini piłkę nożną, koszykówkę, siatkówkę), o nawierzchni ze Jelenia Góra
(dolnośląskie)
roboty budowlane
132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142