wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa i zabudowa przeciągarki lokomotyw w zajezdni elektrowozówoddziału E-1 rejon PG poz. 810

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-06-14
Rodzaj: dostawy    usługi    wykonanie   
Branża: Maszyny, sprzęt, urządzenia, narzędzia / maszyny i sprzęty inne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: POLKOWICE, dolnośląskie
Przedmiot:

Dostawa i zabudowa przeciągarki lokomotyw w zajezdni elektrowozówoddziału E-1 rejon PG poz. 810.
Numer postępowania: JGKP/RD/000134/11.
Opis zamówienia: 1. Zakres robót:
- Wykonanie projektu technicznego w zakresie mechanicznym i elektrycznym na zabudowę przeciągarki,
- Zabudowa przeciągarki, rozdzielnic zasilających, sterowniczych, elementów sygnalizacji oraz wszelkich konstrukcji niezbędnych do zabudowy tych elementów,
- Wykonanie instalacji elektrycznej zasilającej, sterowniczej i sygnalizacyjnej dla przeciągarki - wyłożenie kabli i przewodów na konstrukcjach, uchwytach
lub drabinkach, wpięcie do urządzeń,
- Prace uzupełniające wynikające z uzgodnionego projektu technicznego oraz technologii wykonania zadania.
2. Projekt techniczny musi uwzględniać:
- Napięcie znamionowe zasilania przeciągarki 500VAC, 50Hz, sieć typu IT,
- Masa lokomotywy przeciąganej - 14 ton,
- Ruch lokomotywy po torze poziomym,
- Maksymalna odległość przeciągania do 35m (bez uwzględniania odległości technologicznie niezbędnych np. rolki kierujące, itp.),
- Maksymalna prędkość przeciągania lokomotywy - do 0,5m/s,
- Sterowanie urządzeniem ze...
Uwagi:

Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 90 dni
Warunki udziału w postępowaniu W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:
a. posiadają uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
b. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.