wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa leków i szczepionek Lp. Opis przedmiotu zamówienia Dawka Wielkość opakowania Cena brutto za opakow. jednostk.określone w rubryce 4....

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/1211, pozycja 511794
Data składania ofert: 2013-12-18
CPV: 33.60.00.00, 33.65.16.00
Rodzaj: dostawy   
Branża: Medyczna / leki
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: CHRZANÓW, małopolskie
Przedmiot:

Dostawa leków i szczepionek
Lp. Opis przedmiotu zamówienia Dawka Wielkość opakowania Cena brutto za
opakow. jednostk.określone w rubryce 4. Planowana wiekość zakupu 1. Szczepionka przeciw wirisowemu zapaleniu wątroby typu B Dla dorosłych 1 fiol.
1200szt Część II -dostawa leków 1 Arcalen maść 30g 20op 2 2%Argos[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
oczne 5ml 5op. 5 Alantan P Maść 20g 30op. 6 Atropinum s[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
do oczu 15ml 100op 9 APAP 500mg 50tabl 70op 10 Agua pro inject. 10ml 100amp. 30op. 11 Adrenalina inj. 1mg/1ml 10amp. 40op 12 Baneocin maść 20g
5op 13 Berotec N 100aer. 100mcg10ml 200dawek 6 op. 14 Betadin krople do oczu 2x5ml 10op 15 12.5% Cyklonamina 2ml 5amp. 10 op. 16 Cardiamid krople
15ml 20op. 17 Cardiamid +Coffein krople 15 ml 50op 18 Captopril 25ml 30tabl- 55op 19 Captopril 12.5mg 30tabl 25op 20 Carbo medicinaliś 20tabl 30op 21
Cardiol C krople 40g 10op 22 Chlorek etylu aerosol 70g- 30op 23 0.1% Cortineff maść do oczu 3g 10op 24 10%...
Uwagi:

)Chrzanów: Dostawa leków i szczepionek
Numer ogłoszenia: 511794 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]-chrzanow.pl
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa leków i szczepionek.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Lp. Opis przedmiotu zamówienia Dawka Wielkość opakowania Cena brutto za
opakow. jednostk.określone w rubryce 4. Planowana wiekość zakupu 1. Szczepionka przeciw wirisowemu zapaleniu wątroby typu B Dla dorosłych 1 fiol.
1200szt Część II -dostawa leków 1 Arcalen maść 30g 20op 2 2%Argos[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
oczne 5ml 5op. 5 Alantan P Maść 20g 30op. 6 Atropinum s[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
do oczu 15ml 100op 9 APAP 500mg 50tabl 70op 10 Agua pro inject. 10ml 100amp. 30op. 11 Adrenalina inj. 1mg/1ml 10amp. 40op 12 Baneocin maść 20g
5op 13 Berotec N 100aer. 100mcg10ml 200dawek 6 op. 14 Betadin krople do oczu 2x5ml 10op 15 12.5% Cyklonamina 2ml 5amp. 10 op. 16 Cardiamid krople
15ml 20op. 17 Cardiamid +Coffein krople 15 ml 50op 18 Captopril 25ml 30tabl- 55op 19 Captopril 12.5mg 30tabl 25op 20 Carbo medicinaliś 20tabl 30op 21
Cardiol C krople 40g 10op 22 Chlorek etylu aerosol 70g- 30op 23 0.1% Cortineff maść do oczu 3g 10op 24 10% Calcium inj. 10ml 10amp. 30op. 25 Calcium
syrop 150g 20op 26 Corneregel Sel do oczu 10g 20op 27 Dermazin krem 50g 40op 28 Diazepam Rec Tubes 10mg 5op. 29 0.1% Dexamethazon zawiesina do
oczu 10ml 10op 30 2% Detreomycyna maść 5g 60op. 31 Dicortineff zawiesina do oczu 10ml- 15 32 Dexapolcort N aerosol 30ml 10 op 33 Furosemid
0.02g/2ml 50amp. 2op 34 40% Formaldehyd 1litr 3op 35 0.3% Floksal maść do oczu 3g 10op 36 0.3% Floxal krople do oczu 5ml 10op 37 Fenicort 25mg
10amp. 100 op. 38 Corhydron proszek+ rozpuszczalnik 100mg 5fiol+ 5 amp. 50op 39 Gelita tampon 50szt 3op. 40 0.3% Gentamycin krople do oczu 5ml 10op
41 0.3% Gentamycin maść do oczu 3g 20op 42 5% Glukoza inj 500ml plastik 50op 43 40% Glukoza inj. 10ml 10 amp. 20 op. 44 20% Glukoza 10ml 10amp
60op 45 Hydroxyzyna syrop 250ml 250ml 50op 46 Hydroxyzyna 0.1g/2ml 5 amp. 20op. 47 Isoptin 0.005g/2ml 5 amp. 10op 48 Ibuprom 200mg 50 tabl. 80op.
49 15% Kalium Chloratum 10ml 1amp. 2 op. 50 Krople miętowe 35g 40op 51 Krople Sołądkowe 35g 60op 52 0.1% Latocort CH maść 15g 5op 53 2%
Lignocainum h/ch 2ml 10amp. 200op 54 2% lignocainum cum Noradr. 2ml 10amp. 300op 55...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.