wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa liczników ciepła o niżej wymienionych wymaganiach technicznych: 1.1. Warunki techniczne: 1) Liczniki ciepła wyposażone w przelicznik...

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2012-05-08
Rodzaj: dostawy   
Branża: Ciepłownictwo i gaz / armatura
Typ przetargu: przetarg ograniczony   
Lokalizacja: SUWAŁKI, podlaskie
Przedmiot:

Dostawa liczników ciepła o niżej wymienionych wymaganiach technicznych:
1.1. Warunki techniczne:
1) Liczniki ciepła wyposażone w przelicznik elektroniczny zasilany bateryjnie (okres eksploatacji na jednej baterii min. 10 lat) przystosowany do współpracy z [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2) Przelicznik, przetworniki przepływu i para czujników temperatury muszą posiadać cechy legalizacyjne 2012 r.
3) Licznik powinien spełniać wymagania GUM normy EN 1434:2004 Klasa C i MID-2004/22/EC.
4) Ciepłomierze muszą spełniać wymogi Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2007r w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać ciepłomierze i ich podzespoły, oraz szczegółowego zakresu sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych (Dz.U. z 2008 nr 2 poz 2).
5) Ciepłomierz lub każdy z elementów ciepłomierza musi posiadać certyfikat zgodności.
6) Gwarancja jakości 36 miesięcy.
1.2. Wymagania szczegółowe cla przeliczników wskazujących:
1} Dwa dodatkowe wejścia imp[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2) Przelicznik musi posiadać zegar czasu rzeczywistego.
3) Przelicznik musi posiadać zdolność do wykrywania ujemnych wartości mocy.
4) Wyposażone w złącze M-Bus i złącze OPTO (optoelektroniczne) do współpracy z...
Uwagi:

Zamówienie niniejsze jest zamówieniem sektorowym w rozumieniu art. 132 ust.l pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych i ra podstawie art. 133 ust.l tej ustawy nie podlega jej przepisom. Postępowanie prowadzone jest zgodnie z "Reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]

5. Wykonawcy, którzy chcą wziąć udział w niniejszym postępowaniu, winni złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w przetargu.
6. W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22 ust. 1 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004r, Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759) j nic podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 tejże ustawy oraz złożyli w terminie wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, z wymaganym egzemplarzem przelicznika wskazującego i dokumentami.
7. Celem potwierdzenia spełniania warunkówjjdziału w postępowaniu wykonawcy winni
do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu dołączyć:
1) aktualny odpis z właściwego...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.