wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Organizacja szkolenia zawodowego dla uczestników projektu "Centrum Integracji Społecznej ZSRG w Szczecinie"

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-03-18
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / kursy i szkolenia
Typ przetargu: zamówienie inne   
Lokalizacja: SZCZECIN, zachodniopomorskie
Przedmiot:

Organizacja szkolenia zawodowego dla uczestników projektu "Centrum Integracji Społecznej ZSRG w Szczecinie".
1. Rodzaj zamówienia: usługi,
2.Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja szkoleń zawodowych .
3.Części zamówienia:
CZĘŚĆ A- Organizacja szkolenia zawodowego - "Kucharz. HACCP"
b) Przewidywany okres realizacji przedmiotu zamówienia: w okresie 02 kwietnia-17 maja 2013 r. (z wykluczeniem 2 maja) w godzinach 8:00- 15:00,
c)Liczba...
Uwagi:

MIEJSCE PUBLIKACJI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
1. Strona internetowa zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2. Siedziba zamawiającego oraz Biuro Projektu "Centrum Integracji Społecznej ZSRG w Szczecinie".
III
TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
1. Zapytanie ofertowe z zachowaniem zasady konkurencyjności.
2. Wybór wykonawcy będzie się odbywał z zachowaniem zasady konkurencyjności (par. 20 b umowy o dofinansowanie projektu) wymaganej przy realizacji projektów w PO KL bez stosowania procedur określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004r. - prawo zamówień publicznych -tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami.
IV
ZAMÓWIENIA CZĘŚCIOWE
1.Zamawiajacy dopuszcza składanie ofert częściowych, nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
2.Liczba części zamówienia: 2 ( część A i część B).

VI
WYKAZ INFORMACJI WYMAGANYCH OD WYKONAWCY
(wspólny dla części A i B)
1. Program szkolenia:
Kilkuzdaniowy opis programu szkolenia oraz przedstawienie w formie tabelki jego zawartości.
Szczegółowy plan nauczania z wyszczególnieniem liczby godzin zajęć teoretycznych oraz praktycznych. Szczegółowy program może [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
2.Miejsce realizacji szkolenia:
Wskazanie miejsca realizacji zajęć teoretycznych oraz praktycznych.
3.Wykaz kadry uprawnionej i przewidzianej do przeprowadzenia...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.