wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Prowadzenie: zajęć z przedsiębiorczości, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, warsztatów z autoprezentacji, warsztatów społecznych,

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/1205, pozycja 491464
Data składania ofert: 2012-12-13
CPV: 80.50.00.00, 80.51.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / edukacja
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA, śląskie
Przedmiot:

Prowadzenie: zajęć z przedsiębiorczości, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, warsztatów z autoprezentacji, warsztatów społecznych, warsztatów Genderowych w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach
1.Przedmiotem zamówienia w ramach realizacji projektu Nauka sekretem sukcesu w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach jest:
- prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości;
- prowadzenie warsztatów z komunikacji interpersonalnej;
- prowadzenie warsztatów z autoprezentacji;
- prowadzenie warsztatów społecznych na temat przeciwdziałania uzależnieniom, patologii społecznej, dyskryminacji;
- prowadzenie warsztatów Genderowych.
2.W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości wchodzić będzie:
1)Prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości (łącznie 80 godzin);
2)Opracowanie autorskiego programu zajęć w oparciu o innowacyjne formy nauczania (lekcje elektroniczne, e-learning, gry decyzyjne, programy edukacyjne) z wykorzystaniem nowych technik m[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3)Stała współpraca z Koordynatorem projektu oraz Koordynatorem szkolnym;
4)Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań projektowych;
5)Semestralna sprawozdawczość z przebiegu realizowanych działań;
6)Sporządzanie zestawień wskazanych przez Koordynatora projektu i/lub Specjalistę ds. rekrutacji i zamówień.
3.W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego...
Uwagi:

)Częstochowa: Prowadzenie: zajęć z przedsiębiorczości, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, warsztatów z autoprezentacji, warsztatów społecznych, warsztatów Genderowych w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach
Numer ogłoszenia: 491464 - 2012; data zamieszczenia: 05.12.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Spółka Akcyjna, główny akcjonariusz Gmina Miasto Częstochowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Prowadzenie: zajęć z przedsiębiorczości, warsztatów z komunikacji interpersonalnej, warsztatów z autoprezentacji, warsztatów społecznych, warsztatów Genderowych w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia w ramach realizacji projektu Nauka sekretem sukcesu w roku szkolnym 2012/2013 oraz 2013/2014 w Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach jest:
- prowadzenie zajęć z przedsiębiorczości;
- prowadzenie warsztatów z komunikacji interpersonalnej;
- prowadzenie warsztatów z autoprezentacji;
- prowadzenie warsztatów społecznych na temat przeciwdziałania uzależnieniom, patologii społecznej, dyskryminacji;
- prowadzenie warsztatów Genderowych.
2.W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego prowadzenia zajęć z przedsiębiorczości wchodzić będzie:
1)Prowadzenie warsztatów z przedsiębiorczości (łącznie 80 godzin);
2)Opracowanie autorskiego programu zajęć w oparciu o innowacyjne formy nauczania (lekcje elektroniczne, e-learning, gry decyzyjne, programy edukacyjne) z wykorzystaniem nowych technik m[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3)Stała współpraca z Koordynatorem projektu oraz Koordynatorem szkolnym;
4)Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań projektowych;
5)Semestralna sprawozdawczość z przebiegu realizowanych działań;
6)Sporządzanie zestawień wskazanych przez Koordynatora projektu i/lub Specjalistę ds. rekrutacji i zamówień.
3.W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego prowadzenia warsztatów z komunikacji interpersonalnej oraz autoprezentacji wchodzić będzie:
1)Prowadzenie warsztatów z komunikacji interpersonalnej (łącznie 16 godzin);
2)Prowadzenie warsztatów z autoprezentacji (łącznie 16 godzin);
3)Opracowanie autorskiego programu zajęć w oparciu o innowacyjne formy nauczania (lekcje elektroniczne, e-learning, programy edukacyjne) z wykorzystaniem nowych technik m[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
4)Stała współpraca z Koordynatorem projektu oraz Koordynatorem szkolnym;
5)Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań projektowych;
6)Semestralna sprawozdawczość z przebiegu realizowanych działań;
7)Sporządzanie zestawień wskazanych przez Koordynatora projektu i/lub Specjalistę ds. rekrutacji i zamówień.
4.W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego prowadzenia warsztatów społecznych wchodzić będzie:
1)Prowadzenie warsztatów społecznych z tematyki: przeciwdziałania uzależnieniom, patologie społeczne, dyskryminacja (łącznie 48 godzin);
2)Opracowanie autorskiego programu zajęć w oparciu o innowacyjne formy nauczania (lekcje elektroniczne, e-learning, programy edukacyjne) z wykorzystaniem nowych technik m[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
3)Stała współpraca z Koordynatorem projektu oraz Koordynatorem szkolnym;
4)Prowadzenie dokumentacji związanej z realizacją zadań projektowych;
5)Semestralna sprawozdawczość z przebiegu realizowanych działań;
6)Sporządzanie zestawień wskazanych przez Koordynatora projektu i/lub Specjalistę ds. rekrutacji i zamówień.
5.W zakres przedmiotu zamówienia dotyczącego prowadzenia warsztatów Genderowych wchodzić będzie:
1)Prowadzenie warsztatów Genderowych na temat podniesienia świadomości oraz uwrażliwienia uczniów/uczennic na problematykę płci w kwestii dyskryminacji ze względu na płeć/rodzaj oraz promowanie równych szans dla wszystkich, ukazując różnicujące względem płci albo specyficzne dla płci punkty widzenia (łącznie 16 godzin);
2)Opracowanie autorskiego programu zajęć z wykorzystaniem nowych technik m[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.