wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przeprowadzenie szkoleń: Szkolenie Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach - dla 22 osób - 32h szkolenia Termin: wrzesień-październik...

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-05-27
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Edukacja, szkolenia / kursy i szkolenia
Typ przetargu: zamówienie inne   
Lokalizacja: WĘGORZYNO, zachodniopomorskie
Przedmiot:

Przeprowadzenie szkoleń:
Szkolenie Edukacja finansowa dla osób o niskich dochodach - dla 22 osób - 32h szkolenia
Termin: wrzesień-październik 2013r.
Miejsce szkolenia: sala zapewniona przez Zamawiającego.
Dopuszcza się zmiany w terminach realizowanego zadania.
Obowiązki wykonawcy
a) wykonawca przygotuje szczegółowy program oraz...
Uwagi:

Opis warunków udziału:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:
- posiadają uprawnienia do wykonywanej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia.
Dokumenty, które należy załączyć do szkoleniowej oferty:
- informacje do oceny oferty - doświadczenie,
- wykaz osób, które będą uczestniczyły w realizacji zamówienia, posiadających odpowiednie kwalifikacje,
- program szkolenia.
Kryterium oceny ofert w poszczególnych zadaniach:
100% - cena.
Sposób...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.