wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2012/907, pozycja 193519
Data składania ofert: 2012-09-14
CPV: 55.52.40.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Gastronomia, catering / usługi cateringowe
Gastronomia, catering / żywienie zbiorowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KRUSZWICA, kujawsko-pomorskie
Przedmiot:

Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica.
Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.:
a) Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
b) Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,
c) Szkoła Podstawowa w Rusinowie,
d) Szkoła Podstawowa w Polanowicach,
e) Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim,
f) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach,
g) Gimnazjum nr 3 w Bachorcach,
h) Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Przewidywana ilość posiłków wynosi 177 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 tj. przyjmuje się 170 dni; łącznie 30090 posiłków.
Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Wykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do...
Uwagi:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:
[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Kruszwica: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica
Numer ogłoszenia: 193519 - 2012; data zamieszczenia: 07.09.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygotowywanie i dostarczanie gorących posiłków dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa przygotowywania i dostarczania gorących posiłków jednodaniowych dla dzieci objętych dożywianiem w szkołach z terenu Gminy Kruszwica, tj.:
a)Szkoła Podstawowa w Chełmcach,
b)Szkoła Podstawowa w Woli Wapowskiej,
c)Szkoła Podstawowa w Rusinowie,
d)Szkoła Podstawowa w Polanowicach,
e)Szkoła Podstawowa w Sławsku Wielkim,
f)Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Racicach,
g)Gimnazjum nr 3 w Bachorcach,
h)Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kruszwicy, [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Przewidywana ilość posiłków wynosi 177 dziennie we wszystkie dni nauki szkolnej w roku szkolnym 2012/2013 tj. przyjmuje się 170 dni; łącznie 30090 posiłków.
Posiłki muszą być urozmaicone, nie mogą się powtarzać w ciągu dwóch kolejnych tygodni. Wykonawca w pierwszym dniu każdego miesiąca będzie dostarczał miesięczny jadłospis do Zamawiającego oraz do wiadomości dyrektorów poszczególnych szkół.
Podana ilość posiłków może [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Posiłki, sposób ich przygotowania oraz transportu powinien odbywać się z zachowaniem odpowiednich warunków higieniczno - sanitarnych oraz spełniać warunki określone w powszechnie obowiązujących przepisach prawa, w szczególności w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010r. Nr 136 poz. 914 ze zm.) oraz w przepisach wykonawczych. Posiłki przygotowane przez Wykonawcę pod względem technologii wykonania i jakości, spełniać muszą normy określone przez Instytut Żywności i Żywienia Dzieci i Młodzieży.
Posiłki powinny być przygotowywane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, muszą być zróżnicowane, sporządzone z pełnowartościowych, posiadających aktualne terminy ważności artykułów spożywczych.
Posiłek każdego dnia w tygodniu powinien być inny (stosowanie do dekadowego jadłospisu) i składać się z :
a)2 x w tygodniu (poniedziałek, środa) z zupy z wkładką (jedna porcja w ilości około 350 ml, wkładka mięsna 80 gram, 2 kromki świeżego chleba lub bułka),
b)2 x w tygodniu (wtorek, czwartek) danie mięsne:
- mięso min. 80 g
- ziemniaki min. 200 g
- surówka lub gotowane warzywa min. 60 g
- kompot min 200 ml
c) 1 x w tygodniu (piątek) zupa jarska (400 ml, 2 kromki świeżego chleba lub bułka), pierogi, naleśniki z serem, krokiety, kopytka...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.