wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przygraniczne Centrum Kultury i Sportu Wędrowiec w Cieszanowie - etap III, rozbudowa kąpieliska w Cieszanowie

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/621, pozycja 240420
Data składania ofert: 2013-07-08
CPV: 45.00.00.00
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Budowlana - obiekty / obiekty małogabarytowe
Budowlana - obiekty / obiekty sportowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: CIESZANÓW, podkarpackie
Przedmiot:

Przygraniczne Centrum K[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W zakres przedsięwzięcia wchodzić będą następujące zadania:
-budowa magazynu na sprzęt sportowy,
-budowa 11 domków letniskowych,
-wykonanie oświetlenia zewnętrznego domków letniskowych oraz zasilania oświetlenia zewnętrznego i domków,
-wykonanie sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych do domków letniskowych,
-wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy wod. do domków letniskowych,
-budowa mostku przez rów,
-budowa chodników, ścieżki z kostki brukowej,
-modernizacja parkingu przez ułożenie płyt typu MEBA,
-zakup sprzętu pływającego,
-zakup i montaż pomostu pływającego o dł. 12 m.
W ramach zadania projektuje się rozbudowę istniejących sanitariatów o pomieszczenie magazynowe. Istniejący budynek sanitarny rozbudowany zostanie w kierunku wschodnim, w celu utworzenia magazynu o pow. 104.52 m2, na sprzęt rekreacyjno-sportowy. Szerokość traktu pozostanie bez zmian. Stolarka będzie wykonana z PCV. Drzwi zewnętrzne ciepłe AL. Tynki wewnętrzne będą...
Uwagi:

Cieszanów: Przygraniczne Centrum K[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Numer ogłoszenia: 240420 - 2013; data zamieszczenia: 21.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
Adres strony internetowej zamawiającego: [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przygraniczne Centrum K[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W zakres przedsięwzięcia wchodzić będą następujące zadania:
-budowa magazynu na sprzęt sportowy,
-budowa 11 domków letniskowych,
-wykonanie oświetlenia zewnętrznego domków letniskowych oraz zasilania oświetlenia zewnętrznego i domków,
-wykonanie sieci kanalizacyjnej i przyłączy kanalizacyjnych do domków letniskowych,
-wykonanie sieci wodociągowej i przyłączy wod. do domków letniskowych,
-budowa mostku przez rów,
-budowa chodników, ścieżki z kostki brukowej,
-modernizacja parkingu przez ułożenie płyt typu MEBA,
-zakup sprzętu pływającego,
-zakup i montaż pomostu pływającego o dł. 12 m.
W ramach zadania projektuje się rozbudowę istniejących sanitariatów o pomieszczenie magazynowe. Istniejący budynek sanitarny rozbudowany zostanie w kierunku wschodnim, w celu utworzenia magazynu o pow. 104.52 m2, na sprzęt rekreacyjno-sportowy. Szerokość traktu pozostanie bez zmian. Stolarka będzie wykonana z PCV. Drzwi zewnętrzne ciepłe AL. Tynki wewnętrzne będą cem-wap kat. III malowane farbami em[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
W ramach ośrodka wypoczynkowego projektowane jest wzniesienie 11 domków letniskowych typu DL-2, wzdłuż ciągu pieszego. Domki o konstrukcji drewnianej z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i prądu przeznaczone będą do wykorzystania sezonowego, z możliwością wydłużenia sezonu do okresu zimowego.
Przewiduje się wykonanie ciągu pieszego od ronda przy alei głównej do domków letniskowych.
Domek zaprojektowano z drewna klasy C-30, jako parterowy z poddaszem użytkowym, dachem dwuspadowym. Kąt nachylenia połaci dachowych wyniesie 65 . Konstrukcja ścian szczytowych i wewnętrznych konstrukcyjnych będzie szkieletowa.
Powierzchnia zabudowy - 72,76 m2
Powierzchnia użytkowa - 45,80 m2
Kubatura - 159 m3
Program użytkowy domku:
Parter:
Pokój dzienny - 22,87 m2
Łazienka - 2,82 m2
Pom. Gospodarcze - 5,25 m2
Razem parter - 30,94 m2
Poddasze:
Sypialnia - 14,86 m2
Razem - 14,86 m2
Taras parteru - 11,16 m2
Taras poddasza - 1,96 m2
Zasilanie w energię elektryczną realizowane będzie ze słupowej stacji transformatorowej, która zostanie usytuowana przy drodze dojazdowej do Ośrodka. Projektuje się oświetlenie zewnętrzne terenu Ośrodka na słupach stalowych ocynkowanych S45 z oprawami SGS 70W. Zasilanie słupów wykonane zostanie kablem YAKY 4x25. W miejscach kolizji kabli elektrycznych z kanalizacją sanitarną i wodociągiem przewiduje się zastosować rury ochronne.
Na terenie Ośrodka projektuje się rozbudowę sieci elektroenergetycznej...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.