wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Regeneracja 4 studni drenażu pionowego zlokalizowanych na terenie OUOW Żelazny Most

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-04-11
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Wodno - kanalizacyjna / instalacje i sieci zewnętrzne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: RUDNA, dolnośląskie
Przedmiot:

Regeneracja 4 studni drenażu pionowego zlokalizowanych na terenie OUOW Żelazny Most.
Numer postępowania: JGZH/GE/000038/11.
Opis zamówienia: Regeneracja 4 studni drenażu pionowego zlokalizowanych na terenie OUOW Żelazny Most metodą pneumoimp[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
- STXIVbisE o głębokości 26.01 m od kryzy
- ST-IN o głębokości...
Uwagi:

Typ zamówienia Usługi
Okres związania ofertą
przez okres 90 dni
Warunki udziału w postępowaniu O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
1. posiadają niezbędną wiedzę do wykonania zadania, udokumentowaną wykazem zrealizowanych zamówień, sporządzonym według załącznika nr 4 do SIWZ, wraz z
minimum 3 referencjami, z realizacji podobnych zadań
2. dysponują potencjałem technicznym
3. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4. nie są w sporze sądowym ze Spółką lub spółką zależną oraz nie zostało wydane żadne orzeczenie, z którego wynika, że Spółce przysługują roszczenia
odszkodowawcze w stosunku do Wykonawcy,
5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.