wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Remont chłodni kominowej nr 3 OC HUTY II

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2013-02-21
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Ciepłownictwo i gaz / instalacje przemysłowe
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: GŁOGÓW, dolnośląskie
Przedmiot:

Remont chłodni kominowej nr 3 OC HUTY II
Numer postępowania: JGHG/E-4/000024/13
Opis zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest:
"Remont chłodni kominowej nr 3 OC HUTY II."
2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:
a) Remont wodo-rozdziału wraz z przepustnicami reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
b) Remont bloków ociekowych zraszalnika - wg dokumentacji.
c) Remont konstrukcji nośnej chłodni - odtworzeniowo.
d) Remont eliminatora chłodni - wg dokumentacji.
e) Remont przelewów oraz z spustów - odtworzeniowo.
3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do projektu umowy (załącznik nr 2 do SIWZ) oraz dokumentacja - załącznik nr 6 do SIWZ
(dotyczy zakresu prac określonego w pkt 1. ppkt 1.2. "b" i "d" załącznika nr 1 do projektu umowy), udostępniana na podstawie oświadczenia o zachowaniu
poufności (załącznik nr 5 do SIWZ).

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.