wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Remont kapitalny rurociągu gazu koksowniczego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Data składania ofert: 2011-03-14
Rodzaj: usługi    wykonanie   
Branża: Ciepłownictwo i gaz / instalacje przemysłowe
Typ przetargu: zapytanie o cenę   
Lokalizacja: CZĘSTOCHOWA, śląskie
Przedmiot:

Remont kapitalny rurociągu gazu koksowniczego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych
Wariant I - Remont istniejącego rurociągu gazu mieszankowego od stacji mieszania gazów dla pieców przepychowych do słupa nr G16 (rejon pieca przepychowego nr 2) umiejscowionego na dachach hal Zakładu Walcowni Blach Grubych, z gwarancją na 3 lata, wg dokumentacji dostępnej do wglądu w Oddziale Energoautomatyki Zakładu Walcowni Blach Grubych.

1. Odbudowa podestów roboczych do obsługi:
- zasuwy gazowej DN 800 oraz wydmuszki DN50,
- zasuwy gazowej DN 600 oraz wydmuszki DN50
usytuowanych w rejonie stacji mieszania gazów.

2. Rozdzielenie istniejącego rurociągu DN1420 na dachu na wysokości słupa G16 i zaślepienie obydwóch części.
3. Remont odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu gazu mieszankowego w rejonie słupa G16 wraz z podestem do obsługi.
4. Remont odpowietrzeń przed zasuwami, umiejscowionymi na dachu, odcinającymi gaz mieszankowy na poszczególne piece przepychowe zgodniez rys. B1726943.
5. Remont instalacji do parowania rurociągu gazu mieszankowego wraz z odejściami na poszczególne piece przepychowe.
6. Oczyszczenie rurociągu wewnątrz i na zewnątrz (m.in. z naftalenu, rdzy i starej farby).
7. Remont istniejących kominków odpowietrzających wraz z wymianą zasuw.
8. Przeprowadzenie próby szczelności całego rurociągu od stacji mieszania gazów do zaślepki przy słupie G16 z uwzględnieniem poszczególnych zejść do pieców na poziom 0.
9. Wymiana wszystkich zasuw (4kpl po 2 zasuwy ręczne i jedną...
Uwagi:

Remont kapitalny rurociągu gazu koksowniczego w Zakładzie Walcownia Blach Grubych

ISD Huta Częstochowa Sp. z o.o. zainteresowana jest zakupem przedmiotowej usługi remontowej w następującym zakresie:

Wariant I - Remont istniejącego rurociągu gazu mieszankowego od stacji mieszania gazów dla pieców przepychowych do słupa nr G16 (rejon pieca przepychowego nr 2) umiejscowionego na dachach hal Zakładu Walcowni Blach Grubych, z gwarancją na 3 lata, wg dokumentacji dostępnej do wglądu w Oddziale Energoautomatyki Zakładu Walcowni Blach Grubych.

1. Odbudowa podestów roboczych do obsługi:
- zasuwy gazowej DN 800 oraz wydmuszki DN50,
- zasuwy gazowej DN 600 oraz wydmuszki DN50
usytuowanych w rejonie stacji mieszania gazów.

2. Rozdzielenie istniejącego rurociągu DN1420 na dachu na wysokości słupa G16 i zaślepienie obydwóch części.
3. Remont odpowietrzenia i odwodnienia rurociągu gazu mieszankowego w rejonie słupa G16 wraz z podestem do obsługi.
4. Remont odpowietrzeń przed zasuwami, umiejscowionymi na dachu, odcinającymi gaz mieszankowy na poszczególne piece przepychowe zgodniez rys. B1726943.
5. Remont instalacji do parowania rurociągu gazu mieszankowego wraz z odejściami na poszczególne piece przepychowe.
6. Oczyszczenie rurociągu wewnątrz i na zewnątrz (m.in. z naftalenu, rdzy i starej farby).
7. Remont istniejących kominków odpowietrzających wraz z wymianą zasuw.
8. Przeprowadzenie próby szczelności całego rurociągu od stacji mieszania gazów do zaślepki przy słupie G16 z uwzględnieniem poszczególnych zejść do pieców na poziom 0.
9. Wymiana wszystkich zasuw (4kpl po 2 zasuwy ręczne i jedną elektryczną) na instalacjach doprowadzających gaz mieszankowy do pieców przepychowych.
10. Wymiana pneumatycznych przepustnic reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
11. Wymiana wszystkich kompensatorów na rurociągu gazu mieszankowego do słupa G16.
12. Usunięcie wszystkich nieszczelności.
13. Przeprowadzenie ponownej próby szczelności zakończonej protokołem.
14. Przegląd i naprawa podpór pod rurociągami gazu koksowniczego.
15. Zabezpieczenie antykorozyjne rurociągu, podpór i armatury.
16. Przeprowadzenie naprawy i konserwacji zadaszeń nad zasuwami zabudowanymi na rurociągu i na jego odgałęzieniach.
17. Naprawa konstrukcji podestu roboczego i obarierowań oraz wymiana 100% krat Vema wzdłuż rurociągu gazu koksowniczego na dachach hal ZWBG do słupa G16 wraz z zabezpieczeniem antykorozyjmym.

Wariant II - Wymiana istniejącego rurociągu na rurociąg o średnicy DN 800 po tej samej trasie.

1. Odbudowa podestów roboczych do obsługi:
- zasuwy gazowej DN 800 oraz wydmuszki DN50,
- zasuwy gazowej DN 600 oraz wydmuszki DN50
usytuowanych w rejonie stacji mieszania gazów.

2. Zaślepienie rurociągu do pieca normalizacyjnego na wysokości słupa G16.
3. Wymiana istniejącego rurociągu na odcinku od stacji mieszania gazów dla pieców przepychowych do słupa nr G16 (rejon pieca przepychowego nr 2) umiejscowionego na dachach hal Zakładu Walcowni Blach Grubych na nowy rurociąg o średnicy DN 800.
4. Wymiana podpór pod rurociągami gazu koksowniczego.
5. Wymiana wszystkich zasuw- 4kpl po 2 zasuwy ręczne i jedną elektryczną.
6. Wymiana pneumatycznych przepustnic reg[Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
7. Wymiana kominków wraz z zasuwami.
8. Wykonanie i zabudowa nowego układu odwodnienia i odpowietrzenia rurociągu.
9. Wymiana wszystkich...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.