wp.pl
wp.pl
Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych

SZCZEGÓŁY OGŁOSZENIA
Numer ogłoszenia: 2013/201, pozycja 17213
Data składania ofert: 2013-02-15
CPV: 34.91.21.00, 39.22.11.30, 39.22.11.50
Rodzaj: dostawy   
Branża: Elektronika, RTV, AGD, multimedia / sprzęt gospodarstwa domowego
Opakowania / opakowania różne
Typ przetargu: przetarg nieograniczony   
Lokalizacja: KATOWICE, śląskie
Przedmiot:

Zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych
Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych, według następującej specyfikacji:
1. termos na płyny zamykany pokrywą z uszczelką silikonową, o pojemności 18,0 - 19,0 litrów, z kranikiem - 24 sztuki;
2. termos na zupy zamykany pokrywą z uszczelką silikonową o pojemności 12,5 - 14,0 litrów - 14 sztuk;
3. termos na żywność o pojemności na 1 pojemnik gastronomiczny GN 1/1, 200 mm wysokości, wyposażony dodatkowo w przegrody lub listwy mocujące pojemnikiGN, w tym GN 1/9 100 mm wysokości - 13 sztuk;
4. termos na żywność o pojemności na 1 pojemnik gastronomiczny GN 1/1, 100 mm wysokości -11 sztuk;

Termosy muszą być...
Uwagi:

Katowice: zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych
Numer ogłoszenia: 17213 - 2013; data zamieszczenia: 01.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJAI: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) [Dane widoczne po wykupieniu dostępu]
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJAII: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: zakup i dostarczenie termosów na żywność i płyny, wkładów GN i wózków transportowych, według następującej specyfikacji:
1. termos na płyny zamykany pokrywą z uszczelką silikonową, o pojemności 18,0 - 19,0 litrów, z kranikiem - 24 sztuki;
2. termos na zupy zamykany pokrywą z uszczelką silikonową o pojemności 12,5 - 14,0 litrów - 14 sztuk;
3. termos na żywność o pojemności na 1 pojemnik gastronomiczny GN 1/1, 200 mm wysokości, wyposażony dodatkowo w przegrody lub listwy mocujące pojemnikiGN, w tym GN 1/9 100 mm wysokości - 13 sztuk;
4. termos na żywność o pojemności na 1 pojemnik gastronomiczny GN 1/1, 100 mm wysokości -11 sztuk;
Termosy muszą być nowe z gwarancją, wykonane z bardzo trwałego jednorodnego tworzywa o twardej powłoce i o wysokiej gęstości z grubą warstwą izolacyjną; muszą być odporne na pęknięcia i odkształcenia oraz na działanie związków pochodzących z przechowywanej żywności, płynów; muszą spełniać wymogi HACCP; posiadać ogólny kształt zbliżony do prostopadłościanu i uchwyty do transportu ręcznego oraz możliwość łączenia i układania w sterty do transportu i magazynowania; posiadać gwarancję na produkt. Termosy na żywność muszą posiadać wymiary wewnętrzne, odpowiadające zastosowaniu systemu pojemników, zgodnych z normą gastronomiczną GN.
5. wkład GN 2/3 200 mm wysokości, z pokrywką z uszczelką silikonową - 13 sztuk;
6. wkład GN 1/3 200 mm wysokości, z pokrywką z uszczelką silikonową - 13 sztuk;
7. wkład GN 1/3 100 mm wysokości, z pokrywką z uszczelką silikonową - 11 sztuk;
8. wkład GN 1/6 200 mm wysokości, z pokrywką bez uszczelki silikonowej - 26 sztuk;
9. wkład GN 1/6 100 mm...

PEŁNY DOSTĘP TO:

  • kompletny opis zamówienia
  • dane zamawiającego (dane kontaktowe, nr tel., adres siedziby, e-mail, osoba kontaktowa)
  • szczegółowa specyfikacja zamówienia (SIWZ)
  • najważniejsze terminy
Dane przetargów dostarcza serwis Pressinfo.pl należący do Grupy Marketingowej TAI Sp. z o.o.