Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

1/Wkład strzykawki automatycznej zestaw:- 2strzykawki x 200ml z rurką do napełni... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-06-24, miasto Kielce
Data publikacji: 2009-06-24
Przedmiot: 1/Wkład strzykawki automatycznej zestaw:- 2strzykawki x 200ml z rurką do napełniania oraz drenem Y długości 150cm sztuk 1000 2/dren Y doprowadzający kontrast o długości 150 cm z dwoma zastawkami wstrzymującymi , sztuk 5000.
Lokalizacja: Kielce
(świętokrzyskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Kielce: EZ/ZP/38/2009 RTG Wkład strzykawki automatycznej i dreny do podawania kontrastu

Numer ogłoszenia: 98023 - 2009; data zamieszczenia: 24.06.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 157408 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Grunwaldzka 45, 25-736 Kielce, woj. świętokrzyskie, tel. 041 3671339, faks 041 3660014, 3671226, 3455584.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: EZ/ZP/38/2009 RTG Wkład strzykawki automatycznej i dreny do podawania kontrastu.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1/Wkład strzykawki automatycznej zestaw:- 2strzykawki x 200ml z rurką do napełniania oraz drenem Y długości 150cm sztuk 1000
2/dren Y doprowadzający kontrast o długości 150 cm z dwoma zastawkami wstrzymującymi , sztuk 5000.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.16.40-8.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 105000 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1   

Nazwa: PAKIET wkłady do strzykawki automatycznej i dreny do podawania kontrastu


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 01.06.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • COVIDIEN Polska Spółka z o.o., Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 105000

 • Oferta z najniższą ceną: 105000 oferta z najwyższą ceną: 105000

 • Waluta: PLN.