Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

5.1. Pochylnia dla niepełnosprawnych. Pochylnię na... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-04-13, miasto Kościerzyna
Data publikacji: 2010-04-13
Przedmiot: 5.1. Pochylnia dla niepełnosprawnych. Pochylnię należy wykonać jako laną żelbetową, maksymalne pochylenie podjazdu nie może być większe niż 6 %. Powierzchnię pochylni należy wyłożyć płytkami mrozoodpornymi, anty poślizgowymi
Lokalizacja: Kościerzyna
(pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Kościerzyna: Likwidacja barier architektonicznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kościerzynie.

Numer ogłoszenia: 103380 - 2010; data zamieszczenia: 13.04.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 35564 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia, ul. Dworcowa 12, 83-400 Kościerzyna, woj. pomorskie, tel. 058 686 35 85, faks 058 686 35 85.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Likwidacja barier architektonicznych w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia w Kościerzynie..


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 5.1. Pochylnia dla niepełnosprawnych.
Pochylnię należy wykonać jako laną żelbetową, maksymalne pochylenie podjazdu nie może być większe niż 6 %. Powierzchnię pochylni należy wyłożyć płytkami mrozoodpornymi, anty poślizgowymi (lastryko płukane). Całość wykonać zgodnie z częścią rysunkową zachowując wymiary.
Na pochylni należy zamontować balustrady wykonane ze stali i drewna egzotycznego.

5.2. Remont powierzchni schodów.
Z uwagi na znaczne zniszczenie powierzchni schodów na dojściu do wejścia głównego należy je rozebrać i odnowić wykładając płytkami mrozoodpornymi antypoślizgowymi (lastryka płukane).

5.3.Posadzka na spoczniku przed wejściem głównym.
Z uwagi na znaczne zniszczenie posadzki należy ją rozebrać i wylać nową, wraz z wyłożeniem płytkami mrozoodpornymi anty poślizgowymi (lastryko płukane).

5.4. Stolarka drzwiowa.

a)Zgodnie z niniejszą dokumentacją należy wymienić istniejące drzwi główne do budynku na stolarkę Aluminiową lub drewnianą. Przystosowaną do użytkowania przez osoby na wózkach inwalidzkich.

b)Przewidziano wymianą drzwi wejściowych do łazienki. W tym celu należy rozkuć istniejący otwór drzwiowy do wymiarów zgodnych z wymaganiami dla osób na wózkach inwalidzkich

5.5. Wyburzenia w istniejącym w pomieszczeniu W.C

Zgodnie z niniejszą dokumentacją należy wyburzyć istniejącą ściankę w pomieszczeniu W.C. tworząc jedno pomieszczenie.

5.6. Przybory i armatura sanitarna.

Należy zdemontować istniejącą armaturę sanitarną i zainstalować nową dostosowaną dla osób niepełnosprawnych zgodnie z częścią rysunkową projektu. Należy również zainstalować pochwyty ułatwiające korzystanie z przyborów osobom niepełnosprawnym.

5.7. Posadzki i powierzchnie na ścianach

Zgodnie z dokumentacją należy wymienić istniejącą glazurę i terakotę na nową..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Firma Handlowo- Usługowa OL-BUD Radosław Zdrojewski, ul. Jeziorna 8, 83-322 Stężyca, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 32182,83 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 32182,83


 • Oferta z najniższą ceną: 32182,83 / Oferta z najwyższą ceną: 73933,47


 • Waluta: PLN.