Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Budowa sieci MIL-WAN i INTER MON w obiektach Centrum Szkolenia Marynarki Wojenne... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2007-10-26, miasto Warszawa
Data publikacji: 2007-10-26
Przedmiot: Budowa sieci MIL-WAN i INTER MON w obiektach Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.
Lokalizacja: Warszawa
(Mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia:
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Warszawa: Budowa sieci MIL-WAN i INTER MON w obiektach Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Numer ogłoszenia: 206287 - 2007; data zamieszczenia: 26.10.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 131823 - 2007.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Centrum Zarządzania Systemami Teleinformatycznymi, ul. Żwirki i Wigury, 00-909 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 6848363, 6847818.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa sieci MIL-WAN i INTER MON w obiektach Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Budowa sieci MIL-WAN i INTER MON w obiektach Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.42.00-3, 45.31.43.10-7, 45.31.42.00-3.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 622540,8 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg ograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.10.2007.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • Sprint Sp.z.o.o. o/ Bydgoszcz, ul. Przemysłowa 15, 85-758 Bydgoszcz, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 622540.80

 • Oferta z najniższą ceną: 622540.80 / oferta z najwyższą ceną: 986842.04

 • Waluta: PLN.