Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Część nr 1 -kaniule dla dzieci i noworodków, koreczki, opatrunki mocujące, podkł... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-11-01, miasto Mysłowice
Data publikacji: 2013-11-01
Przedmiot: Część nr 1 -kaniule dla dzieci i noworodków, koreczki, opatrunki mocujące, podkłady higieniczne, okulary jednorazowe do fototerapii, opaski identyfikacyjne dla noworodków, przylepce mocujące. Część nr 2 - zestaw do znieczuleń, opatrunek do cewnika, system
Lokalizacja: Mysłowice
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Mysłowice: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach

Numer ogłoszenia: 230477 - 2013; data zamieszczenia: 01.11.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 172571 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Mysłowickie Centrum Zdrowia sp. z o. o., ul. Mikołowska 1, 41-400 Mysłowice, woj. śląskie, tel. 032 3174400, faks 032 2221609.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa sprzętu jednorazowego użytku dla Mysłowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o. w Mysłowicach.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Część nr 1 -kaniule dla dzieci i noworodków, koreczki, opatrunki mocujące, podkłady higieniczne, okulary jednorazowe do fototerapii, opaski identyfikacyjne dla noworodków, przylepce mocujące. Część nr 2 - zestaw do znieczuleń, opatrunek do cewnika, system mocowania cewnika do skóry pacjenta, zestaw do kaniulacji, igły do znieczuleń, Część nr 3 - patyczki do wymazów, Część nr 4 - plaster do testów skórnych, Część nr 5 - dren silikonowy do histeroskopu Część nr 6 - dreny Część nr 7 - zestawy do lewatywy, kanki doodbytnicze Część nr 8 - rurki intubacyjne noworodkowe Część nr 9 układ oddechowy, filtr oddechowy, maski twarzowe,zwężki, linia do kapno, rurki ustno gardłowe Część nr 10 - szczoteczki do wymazów cytologicznych..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.00.00.00-0, 33.14.10.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: jednorazówka -kaniule dla dzieci i noworodków, koreczki, opatrunki mocujące, podkłady higieniczne, okulary jednorazowe do fototerapii, opaski identyfikacyjne dla noworodków, przylepce mocujące.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • P.H.U. ANMAR Spółka z o.o. Sp. K., ul. Bławatków 6, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 7139,02 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 6892,02


 • Oferta z najniższą ceną: 6892,02 / Oferta z najwyższą ceną: 6892,02


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: jednorazówka - zestaw do znieczuleń, opatrunek do cewnika, system mocowania cewnika do skóry pacjenta, zestaw do kaniulacji, igły do znieczuleń,


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • P.H.U. ANMAR Spółka z o.o., Sp. K., ul.Bławatków 6, 43-100 Tychy, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 25361,50


 • Oferta z najniższą ceną: 25361,50 / Oferta z najwyższą ceną: 25361,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: jednorazówka - patyczki do wymazów


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 400,00


 • Oferta z najniższą ceną: 400,00 / Oferta z najwyższą ceną: 400,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: jednorazówka - plaster do testów skórnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 7120,00


 • Oferta z najniższą ceną: 7120,00 / Oferta z najwyższą ceną: 7120,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: jednorazówka - zestawy do lewatywy, kanki doodbytnicze


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ZARYS Sp. z o.o., ul. Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 368,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 325,00


 • Oferta z najniższą ceną: 325,00 / Oferta z najwyższą ceną: 325,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: jednorazówka - układ oddechowy, filtr oddechowy, maski twarzowe,zwężki, linia do kapno, rurki ustno gardłowe


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PROMED S.A., ul. Krajewskiego 1b, 01-520 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24943,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 21962,60


 • Oferta z najniższą ceną: 21962,60 / Oferta z najwyższą ceną: 21962,60


 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: jednorazówka - szczoteczki do wymazów cytologicznych.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.09.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ZARYS Sp. z o.o., wl.Pod Borem 18, 41-808 Zabrze, kraj/woj. śląskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1380,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 608,30


 • Oferta z najniższą ceną: 608,30 / Oferta z najwyższą ceną: 1290,00


 • Waluta: PLN.