Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewoz... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-03-22, miasto Tolkmicko
Data publikacji: 2013-03-22
Przedmiot: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku. II przetarg nieograniczony..
Lokalizacja: Tolkmicko
(warmińsko-mazurskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Tolkmicko: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - II przetarg nieograniczony.

Numer ogłoszenia: 115400 - 2013; data zamieszczenia: 22.03.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 86720 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Dom Pomocy Społecznej, ul. Szpitalna 2, 82-340 Tolkmicko, woj. warmińsko-mazurskie, tel. 055 2316163, faks 055 2316163.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku - II przetarg nieograniczony..


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa fabrycznie nowego samochodu 9 -cio osobowego, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej w Tolkmicku.
II przetarg nieograniczony..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.52.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ZIMNY 93-020 ŁÓDZ, ul. Wótowska 7, Autoryzowany Dealer Volkswagena, ul. Wojska Polskiego 102, 97-300 Piotrków Trybunalski, kraj/woj. łódzkie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 97560,98 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 120000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 120000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 120000,00


 • Waluta: PLN.