Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Dowóz uczniów do gimnazjum w Pankach.... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-07-30, miasto Panki
Data publikacji: 2009-07-30
Przedmiot: Dowóz uczniów do gimnazjum w Pankach.
Lokalizacja: Panki
(śląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Panki: Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach

Numer ogłoszenia: 260374 - 2009; data zamieszczenia: 30.07.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - UsługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: nie.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum im. Stanisława Staszica w Pankach, ul. Tysiąclecia 17, 42-140 Panki, woj. śląskie, tel. 034/3179-024, faks .


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do Gimnazjum w Pankach.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dowóz uczniów do gimnazjum w Pankach.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 100000 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Zapytanie o cenę


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIAV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.07.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PKS w Lublińcu Sp. z o. o., ul. K. i W. Niegolewskich 5, 42-700 Lubliniec, kraj/woj. śląskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 6,68 /km

 • Oferta z najniższą ceną: 6,68 /km oferta z najwyższą ceną: 11,62/km

 • Waluta: PLN.