Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa z tylną stabilizacją endopr... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2009-12-17, miasto Bydgoszcz
Data publikacji: 2009-12-17
Przedmiot: endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa z tylną stabilizacją endoproteza stawu kolanowego z tylną stabilizacją endoproteza krętarzowa stawu biodrowego z głową modularną endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.
Lokalizacja: Bydgoszcz
(kujawsko-pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Bydgoszcz: dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych

Numer ogłoszenia: 433374 - 2009; data zamieszczenia: 17.12.2009

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 394846 - 2009r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: 10 Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Powstańców Warszawy 5, 85-681 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3787448, faks 052 3786110, 3787449.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawy sukcesywne implantów ortopedycznych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa z tylną stabilizacją
endoproteza stawu kolanowego z tylną stabilizacją
endoproteza krętarzowa stawu biodrowego z głową modularną
endoproteza bezcementowa stawu biodrowego.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 200947.92 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1   

Nazwa: endoproteza kłykciowa stawu kolanowego bezcementowa z tylną stabilizacją


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Implantcast Polska Sp. z o.o., Ładysława 14, 02-066 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 60 560.80

 • Oferta z najniższą ceną: 60 560.80 oferta z najwyższą ceną: 60 560.80

 • Waluta: PLN.


Część NR: 2   

Nazwa: endoproteza stawu kolanowego z tylną stabilizacją


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Comesa Polska Sp. z o.o., Wolińska 4, 03-699 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 24 500.00

 • Oferta z najniższą ceną: 24 500.00 oferta z najwyższą ceną: 24 500.00

 • Waluta: PLN.


Część NR: 3   

Nazwa: endoproteza krętarzowa stawu biodrowego z głową modularną


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Smith , Al. Jerozolimskie 124/138, 02-305 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 67 887.12

 • Oferta z najniższą ceną: 67 887.12 oferta z najwyższą ceną: 67 887.12

 • Waluta: PLN.


Część NR: 4   

Nazwa: endoproteza bezcementowa stawu biodrowego


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.11.2009.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Johnson , Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 48 000.00

 • Oferta z najniższą ceną: 48 000.00 oferta z najwyższą ceną: 48 000.00

 • Waluta: PLN.