Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

I. Samochód ciężarowy poniżej 3,5 tony: 1. Pojazd fabrycznie nowy rok budowy ni... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-08-10, miasto Polkowice
Data publikacji: 2010-08-10
Przedmiot: I. Samochód ciężarowy poniżej 3,5 tony: 1. Pojazd fabrycznie nowy rok budowy nie wcześniej niż 2008 2. Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) do 3500 kg 3. Silnik wysokoprężny o mocy 150-180 KM spełniający normy emisji spalin min. EURO 4 4. Skrzyni
Lokalizacja: Polkowice
(dolnośląskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Polkowice: Dostawa samochodu dostawczego wraz z zamontowanym na nim żurawiem na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

Numer ogłoszenia: 244158 - 2010; data zamieszczenia: 10.08.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 195896 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o., ul. Dąbrowskiego 2, 59-100 Polkowice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8462911, faks 076 8462960.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego wraz z zamontowanym na nim żurawiem na potrzeby Zakładu Wodociągów i Kanalizacji.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: I. Samochód ciężarowy poniżej 3,5 tony:
1. Pojazd fabrycznie nowy rok budowy nie wcześniej niż 2008
2. Dopuszczalna masa całkowita (techniczna) do 3500 kg
3. Silnik wysokoprężny o mocy 150-180 KM spełniający normy emisji spalin
min. EURO 4
4. Skrzynia biegów synchronizowana min. 6 biegów do przodu i 1 bieg do tyłu
5. Napęd 4x4
6. Skrzynia redukcyjna
7. Mosty napędowe z blokadą mechanizmu różnicowego
8. Rozstaw osi min. 3400 mm
9. Ogumienie terenowe min.250/100 R16
10. Pojazd zbudowany na pełnej ramie wykonanej z ceownika lub profili zamkniętych grubość ścianki kształtownika min 5 mm
11. Kabina dzienna 3 miejscowa kolor biały
12. Zabezpieczenie antykorozyjne nadwozia poprzez cynkowanie
13. Fotel kierowcy z regulacją w trzech kierunkach, z zagłówkiem
14. Fotel pasażera 2 miejscowa ławka z zagłówkami
15. Lusterka zewnętrzne podgrzewane
16. Centralny zamek
17. Elektryczne sterowanie podnośnikami szyb w drzwiach
18. Tylna ściana kabiny przeszklona
19. Klimatyzacja
20. Radio z CD, głośnikami i anteną
21. Immobiliser, autoalarm
22. Samochód ma być wyposażony w lampę typu szperacz mocowaną do samochodu za pomocą magnesu z kablem o długości min 5 m
23. Z tyłu kabiny po prawej stronie ma być zamontowane gniazdo elektryczne do podłączenia w/w lampy
24. Światła przeciw mgielne przednie w zderzaku
25. Korek paliwa zamykany na kluczyk
26. Pełno wymiarowe koło zapasowe
27. Zbiornik paliwa min. 90 l
28. Skrzynia ładunkowa typu wywrotka 3W
- Z przodu skrzyni ładunkowej zamontowana krata zabezpieczająca kabinę, górna część kraty wzmocniona i przystosowana do przewozu materiałów długich np. rury
- Burty wykonane z aluminium w formie jedno sekcyjnej z zamontowanymi haczykami do mocowania plandeki, siatki
- Skrzynia ładunkowa ma być wyposażona w plandekę na zwijadle, rozwijanie plandeki na długości skrzyni ładunkowej, korba zwijadła ma być demontowana
- Pod skrzynią ładunkową ma być zamontowana skrzynka na narzędzia
- Burty boczne otwierane w osi dolnej
- Burta tylna otwierana w osi dolnej i górnej
- Wysokość burt 400 mm
- Długość skrzyni ładunkowej min 2600 mm
- Tylny zwis max 1600 mm
29. Pompa hydrauliczna lub elektro-pompa
30. Wydajność pompy hydraulicznej lub elektro-pompy ma być przystosowana do
obsługi żurawia przenośnego
31. Światła do jazdy dziennej lub światła mijania zapalające się samodzielnie po uruchomieniu silnika lub po załączeniu stacyjki
32. Światło ostrzegawcze długie z błystnikami (kolor pomarańczowy) zamontowane nad kabiną
33. Układ kierowniczy ze wspomaganiem
34. Układ hamulcowy ze wspomaganiem i układem ABS wersja terenowa
35. Wszystkie elementy stalowe samochodu malowane w kolorze kabiny
36. Trójkąt ostrzegawczy
37. Gaśnica produkcji polskiej
38. Apteczka
39. Instrukcja obsługi w języku polskim
40. Katalog części zamiennych
41. Narzędzia min. podnośnik, klucz do kół
42. Wymagana gwarancja na okres co najmniej 24 m-ce na cały samochód
43. Wykonawca zapewni autoryzowaną stacje obsługi w odległości nie większej niż 100 km od siedziby Zamawiającego wykonującą naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne. W przypadku awarii pojazdu czas reakcji serwisu 24 godz.(dotyczy dni roboczych) od momentu zgłoszenia.
44. W okresie gwarancji, w przypadku awarii uniemożliwiającej samodzielny dojazd do stacji obsługi serwisowej, wykonawca na własny koszt odbierze przedmiot zamówienia i po dokonaniu naprawy poinformuje o jej wykonaniu i możliwości odbioru .
45. Pojazd musi posiadać wszystkie dokumenty umożliwiające jego rejestrację.
46. Homologacja, certyfikat CE, atest, lub deklaracja zgodności , potwierdzenie normy emisji spalin EURO 4 (dokumenty w języku polskim)

Wyposażenie dodatkowe żuraw przenośny z wyciągarką:
1. Moment udźwigu min. 1,0 tm
2. Wysięg hydrauliczny min. 2700 mm
3. Wysięg /udźwig
- Min. 1100 mm/min. 990 kg
- Min.1900 mm/min. 580 kg
- Min. 2700 mm/min. 400 kg
- Żuraw ma być wyposażony dodatkowe ramię, ręcznie wysuwane zwiększające zasięg do min 3,5 m
4. Masa żurawia z wyciągarką max 330 kg
5. Sterowanie żurawiem z jednego punktu
6. Rozdzielacz proporcjonalny, zwiększający precyzje pracy żurawia
7. Czujniki sygnalizacje prawidłowe złożenie nóg na czas transportu
8. Wskaźnik określający prawidłową pozycję ramienia wewnętrznego żurawia w czasie transportu
9. Obliczenia wytrzymałościowe muszą spełniać zalecenia normy natężenia pracy DIN 15018 grupa h1/b3
10. Wyciągarka o udźwigu min 500 kg
11. Długość liny wyciągarki min 15 m
12. Wymagana gwarancja: min. 24 m-ce na strukturalne części żurawia min. 12 m-cy na hydrauliczne części żurawia.
13. Instrukcja obsługi w języku polskim (DTR)
14. Katalog części zamiennych
15. Homologacja, certyfikat CE, atest, lub deklaracja zgodności.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.11.30.00-2, 42.41.52.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.07.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • UNI-TRUCK Sp. z o.o., Al. Zjednoczenia 128, 65-005 Zielona Góra, kraj/woj. lubuskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 165934,43 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 214000,00


 • Oferta z najniższą ceną: 214000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 214000,00


 • Waluta: PLN.