Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

immunochromatograficzny, kasetkowy test do wykrywania obecności antygenu Giardia... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-05-24, miasto Siedlce
Data publikacji: 2010-05-24
Przedmiot: immunochromatograficzny, kasetkowy test do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia w kale immunochromatograficzny,kasetkowy test do wykrywania obecności antygenu Helicobacter pylori w kale przeciwciał p/Helicobacter pylori w surowicy LE-test late
Lokalizacja: Siedlce
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Siedlce: dostawa odczynników dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Siedlcach

Numer ogłoszenia: 131945 - 2010; data zamieszczenia: 24.05.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 58601 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, ul. Kilińskiego 29, 08-110 Siedlce, woj. mazowieckie, tel. 025 6444483, faks 025 6444483.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: dostawa odczynników dla potrzeb Medycznego Laboratorium Diagnostycznego SP ZOZ w Siedlcach.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: immunochromatograficzny, kasetkowy test do wykrywania obecności antygenu Giardia Lamblia w kale
immunochromatograficzny,kasetkowy test do wykrywania obecności antygenu Helicobacter pylori w kale
przeciwciał p/Helicobacter pylori w surowicy
LE-test lateksowy
Lateksowy test aglutynacyjny do oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy
Hemaglutynacyjny test do półilościowego wykrywania obecności RF w surowicy/Waaler-Rose/
Immunochromatograficzny,kasetkowy test do wykrywania przeciwciał towarzyszących mononukleazie zakażnej
Immunochromatograficzny,kasetkowy test do wykrywania krwi utajonej w kale/bez diety/
Immunochromatograficzny, kasetkowy test do oznaczania hCG w moczu
TIBC
RPR-diagnostyka kiły / kardiolipina w obecności cząsteczek węgla/;
Paski testowe do analizy moczu 10 parametrowe do automatycznego odczytu w aparacie do moczu
Paski kontrolne do przeprowadzania kontroli wewnątrzlaboratoryjnej na dwóch poziomach;
HbsAg / jednoetapowy;roztwory barwne substratu i koniugatu;kazdy strip oznaczony symbolem testu;czułość analit.nie niższa niż 0,07ng/ml
Anty-HBc total /barwne roztwory substratu i koniugatu;koniugat gotowy do użycia;
EBV-VCA IgM - test wykrywający obecność przeciwciał klasy IgM przeciwko wirusowi Epstein-Barr;test ilościowy;
Borrelia IGG -metodą WesternBlot /użycie antygenu rekombinowanego VlsE;jednorazowe rynienki inkubacyjne/
Borrelia IGM -metodą WesternBlot /użycie antygenu rekombinowanego VlsE;jednorazowe rynienki inkubacyjne/;
Anty-Borrelia IgM /mikrocele opłaszczone antygenem pochodzącym z 3 genogat.:B.Bugdorferi sensu stricto, B.Afzeli,B.Garinii; oznaczenia w surowicy i PMR-ilościowo;stripy podzielne na pojedyncze mikrocele;reagenty barwne/
Anty-Borrelia IgG /mikrocele opłaszczone antygenem pochodzącym z 3 genogat.:B.Bugdorferi sensu stricto, B.Afzeli,B.Garinii; oznaczenia w surowicy i PMR-ilościowo;stripy podzielne na pojedyncze mikrocele;reagenty barwne/;
Anty-HCV;
Hematoksylina Harisa
Eozyna
Ksylen cz.d.a.
Alkohol absulutny 99,8%
Metanol cz.d.a.
odczynnik Giemsy
odczynnik May Grunwalda
odczynnik Lugola
odczynnik Pandyego
odczynnik Extona/z krzywą kalibracyjną/
olejek immersyjny
odczynnik Nonne Appelta
Toluen
Kwas solny 0,5%
Eter etylowy
Fuksyna zasadowa do barwienia met. Grama
Denaturat laboratoryjny
Fiolet krystaliczny do barwienia met. Grama
Płyn do obliczania retykulocytów
Balsam kanadyjski;
Columbia Agar + 5% krew barania - podłoże podstawowe
Sabourod agar z chloramfenikolem
Mueller Hinton Agar podłoże do lekooporności
Mueller Hinton Agar +5% krew barania
Mac Concey Agar + fiolet krystaliczny - podłoze podstawowe do hodowli Enterobacteriaceae
Mannitol Salt Agar - podłoże wybiórcze dla staphylococcus spp.
Haemophilus Test Medium
Chocolate agar + Poly Vitex
Chocolate agar + Poly Vitex + bacytracyna
Podłoże wybiórcze do hodowli i izolacji Neisseria meningitidis
Podłoże chromogenne do identyfikacji Candida spp.
Salmonella Shigella agar
Hektoen Enteric Agar
MRSA (MHA z 4% NaCl + 6 mg/l oksacyliny
Enterococcosel Agar
Count - Tact (TSA + neutralizatory) typu RODAC
BHI Agar + Vankomycin 4 mg/l
BHI Agar + Vankomycin 6 mg/l
BHI Agar + Gentamycin 500 mg/l
BHI Agar + Streptomycin 2 g/l
BHI Agar + Teikoplanin 10 mg/l
Wybiórcze podłoże chromogenne do paciorkowców gr.B
Selenite F-Broth
Brein Haert Infusion Broth
Probówki z agarem do przechowywania szczepów
Podłoża transportowo-wzrostowe do posiewu moczu
podłoża chromogenne do E.coli 0157
Podłoże wybiórcze do hodowli Yersinia
Podłoże Kligler agar
1% woda peptonowa z tryptofanem
Podłoże Christensena w modyfikacji Hornnaecha i Munila
Podłoże z 10% laktoza
Podłoże z malonianem sodu
Podłoże Falkowa z lizyną
Podłoże Falkowa kontrola
Podłoże Motility (do wykrywania ruchu)
Podłoże Simons Citrate
Podłoże z fenyloalaniną
Bulion z 6,5% NaCl
Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów - mannitol
Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów - sorbitol
Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów - maltoza
Podłoże do rozkładu alkoholi i cukrów - ornityna
Bulion pH 9,6
Odczynnik Ehrlicha (do oznaczania indolu)
Odczynnik 10% FeCl
Bulion BHI;
Test lateksowy do szybkiej identyfikacji Streptococcus pneumoniae w materiale klinicznym i z hodowli;
kwas 2-merkaptopropionowy mPA EDTA
Kwas boronowy;
E-testy do oznaczania MIC;
Krążki antybiotykowe, pakowane próżniowo, z pochłaniaczem wilgoci, opisane skrótem nazwy i stężeniem antybiotyku;
Krążki diagnostyczne/optochina,bacytracyna../;
Skala Mc Farland standard;
Szczepy wzorcowe z kolekcji ATCC- różne;
Test lateksowy do szybkiej identyfikacji paciorkowców Gr. A B C D F G wg. Lancefield (możliwość dokupienia pojedyńczych grup);
Test lateksowy do szybkiej identyfikacji gronkowców (Staphylococcus spp.);
Test lateksowy do wykrywania zakażeń w płynie mózgowo-rdzeniowym i krwi drobnoustrojów Neisseria, Haemophilus itp..;
Test immunochromatograficzny do wykrywania rotawirusów i adenowirusów w kale
test immunochromatograficzny do wykrywania norowirusów w kale;
Test do wykrywania oksydazy cytochromowej;
Cefinaza - do wykrywania B-laktamaz;
Testy do identyfikacji Haemophilus/Neisaeriaceae
Testy do identyfikacji Enterobacteriaceae
Testy do identyfikacji pałeczek niefermentujących
Testy do identyfikacji drobnoustrojów gram+;
test do wykrywania antygenu Legionella w moczu;
test do wykrywania antygenów Str.pneumoniae w moczu;
odczynik monoklonalny anty-A I klon
odczynik monoklonalny anty-B I klon
odczynik monoklonalny anty-D RUM
odczynik monoklonalny anty-A II klon
odczynik monoklonalny anty-B II klon
odczynik monoklonalny anty-D Blend;
surowica antyglobulinowa poliwaletna
odczynnik papainowy
anty-D standard
Dolichotest;
Bufor Liss;
Sól buforowana NaCl 0,9% PBS;
Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał odpornościowych w płynie konserwującym o stężeniu > 40%
Krwinki grupy 0 do zestawu AB0
Krwinki grupy A1 i B do zestawu AB0;.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.69.65.00-0.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: pakiet nr 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BioMaxima Sp. z o.o., ul. Mireckiego 29-31, Lublin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10327,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 8891,70


 • Oferta z najniższą ceną: 8891,70 / Oferta z najwyższą ceną: 12938,98


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: pakiet nr 2 - paski do moczu wraz z dzierżawą aparatu do ich odczytu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o., ul. Wybrzeże Gdyńskie 6B, 01-531 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15390,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 13685,80


 • Oferta z najniższą ceną: 13610,40 / Oferta z najwyższą ceną: 13685,80


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: pakiet nr 3 - zestaw odczynników do badań metodą ELISA z odczytem na czytniku mikropłytek, z aplikacją do programu CPMS


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIO-RAD POLSKA Sp. z o.o., ul. Nakielska 3, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5533,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 5845,56


 • Oferta z najniższą ceną: 5845,56 / Oferta z najwyższą ceną: 5845,56


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: pakiet nr 5 - zestaw odczynników do testów w kierunku boreliozy w surowicy metodą WesternBlot wraz ze skanerem i programem umożliwiającym ocenę wyników


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • EUROIMMUN POLSKA Sp. z o.o., ul. Grota Roweckiego 34a, Wrocław, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 52467,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 55497,90


 • Oferta z najniższą ceną: 55497,90 / Oferta z najwyższą ceną: 66735,90


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: pakiet nr 6 - zestaw odczynników do badań metodą ELISA z odczytem na czytniku mikropłytek, z aplikacją do programu CPMS


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • DRG MedTek Sp. z o.o., ul. Wita Stwosza 24, 02-661 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 51969,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 38850,63


 • Oferta z najniższą ceną: 38850,63 / Oferta z najwyższą ceną: 61407,12


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: pakiet nr 7 - odczynniki do badań metodą ELISA z odczytem na czytniku mikropłytek, z aplikacją do programu CPMS


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Pointe Scientific Polska Sp. z o.o., ul. Rumiana 76, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 16177,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 9347,52


 • Oferta z najniższą ceną: 9347,52 / Oferta z najwyższą ceną: 17504,35


 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: pakiet nr 8


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • STAMAR mgr inż. Dorota Szewczyk, ul. Perla 5, Dąbrowa Górnicza, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6560,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 6979,66


 • Oferta z najniższą ceną: 6979,66 / Oferta z najwyższą ceną: 7400,20


 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: pakiet nr 9


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • EMAPOL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, Gdańsk, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 26276,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 28098,05


 • Oferta z najniższą ceną: 28098,05 / Oferta z najwyższą ceną: 32014,71


 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: pakiet nr 10


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ARGENTA Sp. z o.o., ul. Przelot 24, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 398,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 423,72


 • Oferta z najniższą ceną: 423,72 / Oferta z najwyższą ceną: 494,34


 • Waluta: PLN.

Część NR: 11   

Nazwa: pakiet nr 11


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • GRASO Zenon Sobiecki, ul. Krąg 4a, Starogard Gdański, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 157,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 160,50


 • Oferta z najniższą ceną: 160,50 / Oferta z najwyższą ceną: 160,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 12   

Nazwa: pakiet nr 12


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • bioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Żeromskiego 17, 01-882 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3750,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4111,43


 • Oferta z najniższą ceną: 3572,15 / Oferta z najwyższą ceną: 4111,43


 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: pakiet nr 13


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 2.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • EMAPOL Sp. z o.o., ul. Budowlanych 68, Gdańsk, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4708,00


 • Oferta z najniższą ceną: 153,01 / Oferta z najwyższą ceną: 5136,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: pakiet nr 14


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Diag-Med, ul. Ryżowa 51, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 589,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 627,56


 • Oferta z najniższą ceną: 627,56 / Oferta z najwyższą ceną: 834,60


 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: pakiet nr 15


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ARGENTA Sp. z o.o., ul. Przelot 24, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 785,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 832,46


 • Oferta z najniższą ceną: 832,46 / Oferta z najwyższą ceną: 832,46


 • Waluta: PLN.

Część NR: 16   

Nazwa: pakiet nr 16


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ARGENTA Sp. z o.o., ul. Przelot 24, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2262,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2407,50


 • Oferta z najniższą ceną: 2407,50 / Oferta z najwyższą ceną: 3017,40


 • Waluta: PLN.

Część NR: 17   

Nazwa: pakiet nr 17


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • GRASO Zenon Sobiecki, ul. Krąg 4a, Starogard Gdański, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 870,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 712,62


 • Oferta z najniższą ceną: 712,62 / Oferta z najwyższą ceną: 1273,47


 • Waluta: PLN.

Część NR: 18   

Nazwa: pakiet nr 18


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ARGENTA Sp. z o.o., ul. Przelot 24, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1072,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1078,56


 • Oferta z najniższą ceną: 1078,56 / Oferta z najwyższą ceną: 5318,16


 • Waluta: PLN.

Część NR: 19   

Nazwa: pakiet nr 19


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ARGENTA Sp. z o.o., ul. Przelot 24, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1701,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1797,60


 • Oferta z najniższą ceną: 1797,60 / Oferta z najwyższą ceną: 2581,76


 • Waluta: PLN.

Część NR: 20   

Nazwa: pakiet nr 20


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Fabimex B. i W. Więcek Sp. j., ul. Patriotów 106, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 25081,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 26081,25


 • Oferta z najniższą ceną: 26081,25 / Oferta z najwyższą ceną: 26081,25


 • Waluta: PLN.

Część NR: 21   

Nazwa: pakiet nr 21


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Diag-Med, ul. Ryżowa 51, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 31,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 33,36


 • Oferta z najniższą ceną: 33,36 / Oferta z najwyższą ceną: 395,90


 • Waluta: PLN.

Część NR: 22   

Nazwa: pakiet nr 22


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Diag-Med, ul. Ryżowa 51, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 43,70


 • Oferta z najniższą ceną: 43,70 / Oferta z najwyższą ceną: 231,12


 • Waluta: PLN.

Część NR: 23   

Nazwa: pakiet nr 23


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Diag-Med, ul. Ryżowa 51, Warszawa, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 12864,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 13985,50


 • Oferta z najniższą ceną: 13985,50 / Oferta z najwyższą ceną: 13985,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 24   

Nazwa: pakiet nr 24


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • GRASO Zenon Sobiecki, ul. Krąg 4a, Starogard Gdański, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1224,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1284,00


 • Oferta z najniższą ceną: 1284,00 / Oferta z najwyższą ceną: 4362,39


 • Waluta: PLN.

Część NR: 25   

Nazwa: pakiet nr 25


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ARGENTA Sp. z o.o., ul. Przelot 24, Poznań, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1594,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1652,08


 • Oferta z najniższą ceną: 1652,08 / Oferta z najwyższą ceną: 1652,08


 • Waluta: PLN.

Część NR: 26   

Nazwa: pakiet nr 26


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Farmator Sp. z o.o., ul. Szosa Lublicka 36, Toruń, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3870,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3595,20


 • Oferta z najniższą ceną: 3595,20 / Oferta z najwyższą ceną: 8645,60


 • Waluta: PLN.

Część NR: 27   

Nazwa: pakiet nr 27


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ul. Raciborska 15, Katowice, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2124,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2065,10


 • Oferta z najniższą ceną: 2065,10 / Oferta z najwyższą ceną: 2238,44


 • Waluta: PLN.

Część NR: 28   

Nazwa: pakiet nr 28


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • AQUA_MED ZPAM-KOLASA sp.j., ul. Wólczańska 212, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 306,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 333,84


 • Oferta z najniższą ceną: 333,84 / Oferta z najwyższą ceną: 695,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 29   

Nazwa: pakiet nr 29


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • AQUA_MED ZPAM-KOLASA sp.j., ul. Wólczańska 212, Łódź, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 294,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 308,16


 • Oferta z najniższą ceną: 308,16 / Oferta z najwyższą ceną: 963,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 30   

Nazwa: pakiet nr 30


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 29.04.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Farmator Sp. z o.o., ul. Szosa Lublicka 36, Toruń, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4440,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2782,00


 • Oferta z najniższą ceną: 2782,00 / Oferta z najwyższą ceną: 2782,00


 • Waluta: PLN.