Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Konserwacja i serwis systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telew... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-04-16, miasto Oleszno
Data publikacji: 2013-04-16
Przedmiot: Konserwacja i serwis systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru realizowany przez Jednostką Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 99/2013.
Lokalizacja: Oleszno
(zachodniopomorskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: usługi
Opis zamówienia:

Oleszno: Konserwacja i serwis systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru realizowany przez Jednostką Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 99/2013

Numer ogłoszenia: 148530 - 2013; data zamieszczenia: 16.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 65236 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Wojskowa 3378 Drawsko Pomorskie, ul. Główna 1, 78-513 Oleszno, woj. zachodniopomorskie, tel. 94 7474572, faks 94 7474571, 7474605.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: MON - jednostka wojskowa.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Konserwacja i serwis systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru realizowany przez Jednostką Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 99/2013.


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Konserwacja i serwis systemu alarmowego, systemu kontroli dostępu i telewizyjnego systemu nadzoru realizowany przez Jednostką Wojskową 3378 Drawsko Pomorskie - znak postępowania 99/2013.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.61.00.00-4.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Usługa konserwacji i serwisu systemów w Jednostce Wojskowej 1696 i GWŁ w Złocieńcu, ul. Czwartaków 4


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 41456,46 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 6125,40


 • Oferta z najniższą ceną: 6125,40 / Oferta z najwyższą ceną: 34932,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Usługa w Wojskowej Komendzie Uzupełnień (WKU) 78-400 Szcze-cinku,
ul. Kościuszki 55


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 1329,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 516,60


 • Oferta z najniższą ceną: 516,60 / Oferta z najwyższą ceną: 4920,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Usługa w Jednostce Wojskowej 1965, 78-513 Oleszno ul. Główna 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 14766,48 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2435,40


 • Oferta z najniższą ceną: 2435,40 / Oferta z najwyższą ceną: 10799,40


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Usługa w Jednostce Wojskowej 4094, 78-600 Wałcz, ul. Kościuszki 24, GWŁ Wałcz, ŻW Wałcz


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 21236,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4182,00


 • Oferta z najniższą ceną: 4182,00 / Oferta z najwyższą ceną: 18272,88


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Usługa w 21 Centralnym Poligonie Lotniczym, 74-915 Nadarzyce


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4021,56 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1697,40


 • Oferta z najniższą ceną: 1697,40 / Oferta z najwyższą ceną: 6150,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Usługa w Jednostce Wojskowej 3299, 78-651 Mirosławiec


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 18521,19 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4206,60


 • Oferta z najniższą ceną: 4206,60 / Oferta z najwyższą ceną: 16137,60


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Usługa w WŁ Oleszno, 78 - 513 Oleszno ul. Główna 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 5871,13 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 1180,80


 • Oferta z najniższą ceną: 1180,80 / Oferta z najwyższą ceną: 6297,60


 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Usługa w ŻW Oleszno, 78 - 513 Oleszno ul. Główna 1


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.03.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • ASD spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Podgórna 46, Szczecin, kraj/woj. Polska.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2726,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 565,80


 • Oferta z najniższą ceną: 565,80 / Oferta z najwyższą ceną: 5412,00


 • Waluta: PLN.