Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Kukurydza: opoka, Subito, Kongress, Ronaldinio, LG22 43, Ikos, Saludo, Owies:... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2011-03-15, miasto Wólka Kosowska
Data publikacji: 2011-03-15
Przedmiot: Kukurydza: opoka, Subito, Kongress, Ronaldinio, LG22 43, Ikos, Saludo, Owies: Werbena, Cwał.
Lokalizacja: Wólka Kosowska
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Wólka Kosowska: Zakup i dostawa do zamawijacegop kwalifikowanych nasion jarych do siewu

Numer ogłoszenia: 83569 - 2011; data zamieszczenia: 15.03.2011

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 52285 - 2011r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, ul. Postępu 1, 05-552 Wólka Kosowska, woj. mazowieckie, tel. 022 7561409, faks 022 7561417.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: placówka terenowa PAN.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup i dostawa do zamawijacegop kwalifikowanych nasion jarych do siewu.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Kukurydza: opoka, Subito, Kongress, Ronaldinio, LG22 43, Ikos, Saludo,
Owies: Werbena, Cwał.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 03.21.12.00-5, 03.21.11.00-4, 03.21.16.00-9.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Opoka


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PPHU Chemirol sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 24000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 24822,00


 • Oferta z najniższą ceną: 24822,00 / Oferta z najwyższą ceną: 24822,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Subito


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Centrala Nasienna, ul. Tasmowa 1, 02-677 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3779,16


 • Oferta z najniższą ceną: 3779,16 / Oferta z najwyższą ceną: 4042,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Komgress


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PPHU Chemirol sp. z o.o., ul Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 10000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 9342,59


 • Oferta z najniższą ceną: 9342,59 / Oferta z najwyższą ceną: 9342,59


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: LG2243


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • KAZGOD Sp. zo.o., ul. Wierzbowa 7, 05-870 Błonie, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 5745,60


 • Oferta z najniższą ceną: 5745,60 / Oferta z najwyższą ceną: 5745,60


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Saludo


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • PPHU Chemirol sp. z o.o., ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 4131,12


 • Oferta z najniższą ceną: 4131,12 / Oferta z najwyższą ceną: 4131,12


 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Werbena
Cwał


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.03.2011.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: .


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Centrala Nasienna, ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 8000,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 7561,50


 • Oferta z najniższą ceną: 7561,50 / Oferta z najwyższą ceną: 7561,50


 • Waluta: PLN.