Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Modernizacja stacji MPS JW 4934 Wejherowo oraz Jw 4651 Gdynia Babie Doły... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2007-11-30, miasto Gdynia
Data publikacji: 2007-11-30
Przedmiot: Modernizacja stacji MPS JW 4934 Wejherowo oraz Jw 4651 Gdynia Babie Doły
Lokalizacja: Gdynia
(Pomorskie)
Rodzaj ogłoszenia:
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Gdynia: Modernizacja stacji MPS JW 4934 Wejherowo oraz Jw 4651 Gdynia Babie Doły

Numer ogłoszenia: 237345 - 2007; data zamieszczenia: 30.11.2007

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 163282 - 2007.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Rejonowy Zarząd Infrastruktury, ul. Jana z Kolna, 81-912 Gdynia, woj. pomorskie, tel. 058 6266154, fax (058) 620 71 44.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja stacji MPS JW 4934 Wejherowo oraz Jw 4651 Gdynia Babie Doły.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Modernizacja stacji MPS JW 4934 Wejherowo oraz Jw 4651 Gdynia Babie Doły z dostosowaniem do wymagów zawartych w Rozporzadzeniu Gospodarki z dnia 21.11.2005 r. wraz z rozruchem, litrażowaniem, wykonaniem prób ciśnieniowych, legalizacją zbiorników paliwa, przeszkoleniem w zakresie obsługi oraz dokonaniem rejestracji we właściwym Wojskowym Dozorem Technicznym i przekazaniem dokumentów do złożenia wniosku o pozwolenie na uzytkowanie


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.37.20-9.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 1863566,3 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg ograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Jednostka Wojskowa Nr 4934 Wejherwo.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2007.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • Pol- GERMANN TOKHEIM Sp. z o.o., ul. Nowicka 1, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 950 168,06

 • Oferta z najniższą ceną: 950 168,06 / oferta z najwyższą ceną: 950 168,06

 • Waluta: PLN.


CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: JW 4651 Gdynia Babie Doły.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.11.2007.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • POL -GERMAN TOKHEIM SP. Z o.o., ul. Nowicka 1, 80-557 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 858 498,25

 • Oferta z najniższą ceną: 858 498,25 / oferta z najwyższą ceną: 858 498,25

 • Waluta: PLN.