Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Pakiet nr I - Preparaty do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji narzędzi chirurgiczny... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2008-11-17, miasto Poznań
Data publikacji: 2008-11-17
Przedmiot: Pakiet nr I - Preparaty do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i endoskopów. 1. Benzaldehydowy preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie nadboranu sodu, do ręcznej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego, o działan
Lokalizacja: Poznań
(Wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia:
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Poznań: Dostaw środków do dezynfekcji.

Numer ogłoszenia: 245944 - 2008; data zamieszczenia: 17.11.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - DostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 205153 - 2008r.Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Szpital Wojewódzki w Poznaniu, ul. Juraszów 7/19, Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8411482, 8233451, faks 061 8212274,8212359.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostaw środków do dezynfekcji..


II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Pakiet nr I - Preparaty do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i endoskopów.
1. Benzaldehydowy preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie nadboranu sodu, do ręcznej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz sprzętu endoskopowego, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (zTbc), grzybobójczym i wirusobójczym( z wirusem polio).Stężenie robocze do 2% - czas dezynfekcji do 2 godz., z możliwością poszerzenia spektrum o działanie sporobójcze - czas dezynfekcji do 6 godzin. Wskazane aby do preparatu dołączyć darmowe paski wskaźnikowe do oceny minimalnego efektywnego stężenia roztworu użytkowego przed każdorazowym procesem dezynfekcji, w ilości min. 10000 szt. Postać - proszek. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Wiaderka o pojemności do 10 kg , np. SEKUSEPTR PULVER W ilości: kg 1000 kg
2. Aktywator (substancja nieżrąca) do w/w w poz. 1 preparatu, poszerzający spektrum działania o Tbc (M.tuberculosis) i Spory; czasowo zabarwiający roztwór. Butelki o pojemności do 2 litrów.W ilości 100 l
3.Preparat nie zawierający aldehydów, QAC, fenoli i biguanidyny, myjąco-dezynfekcyjny do ręcznej dezynfekcji narzędzi chirurgicznych (niklowanych, aluminiowych, z miedzi) oraz sprzętu endoskopowego, o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym i wirusobójczym( z wirusem polio ). Stężenie robocze do 2% - czas dezynfekcji do 15 minut. Możliwość poszerzenia spektrum o działanie prątkobójcze (Tbc) - czas do 1 godz. Postać - płyn. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej . Kanistry o pojemności do 6l, np. STABIMEDR. Wilości 200 l
4. Preparat bezaldehydowy oparty o aktywny tlen zawierający nadboran sodu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych oraz endoskopów; wymagający codziennej zmiany; jednoskładnikowy, działający na B, F, V (Poliovirus, Adenovirus, Herpes simplex), Tbc (Mycobacterium tuberculosis) przez cały okres przydatności do użycia. Stężenie robocze 2% - czas dezynfekcji 15 min., przy działaniu sporobójczym -czas dezynfekcji do 30 min). Możliwość użycia w myjkach ultradźwiękowych. Do preparatu należy dołączyć paski wskaźnikowe do oceny minimalnego efektywnego stężenia roztworu użytkowego przed każdorazowym procesem dezynfekcji w ilości minimum 100 fiolek. Postać - proszek. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej . Wiaderka o pojemności do 6 kg, np. SEKUSEPTR AKTIV. W ilości 1000 kg.
5.Preparat na bazie oleju parafinowego do pielęgnacji i konserwacji narzędzi chirurgicznych przed i po sterylizacji . Postać - aerozol, sterylny. Atomizery o pojemności do 400 ml, np. NEODISHER IP SPRAY W ilości 20 szt.1.Preparat na bazie aldehydu glutarowego do ręcznej dezynfekcji endoskopów i sond do wykonywania przezprzełykowych badań echo serca sprzetem Aloka, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym (z wirusem polio). Stężony - czas dezynfekcji 1 godzina, z możliwością poszerzenia spektrum o działanie sporobójcze - czas dezynfekcji do 10 godzin. Możliwość stosowania roztworu użytkowego dłużej niż 1 dzień- do 14 dni. Zakres działania biobójczego potwierdzony odpowiednimi badaniami*. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej, np. CIDEX SOLUTION. Możliwość stosowania roztworu użytkowego dłużej niż 1 dzień - do 14 dni. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Kanistry o pojemności do 5 l., np. CIDEX SOLUTION. W ilości 120 l.
2.Do preparatu podanego w pozycji 1 należy dołączyć paski wskaźnikowe do oceny minimalnego efektywnego stężenia roztworu użytkowego przed każdorazowym procesem dezynfekcji. Fiolki o pojemności do 100szt. W ilości 500 szt.
3.Środek na bazie detergentu enzymatycznego do mycia wstępnego endoskopów kompatybilny ze środkiem dezynfekcyjnym z poz.1. Postać - płyn. Kanistry o pojemności do 5 l., np. CIDEZIME. W ilości 100 l.
1.Preparat do mechanicznego mycia, dezynfekcji termiczno - chemicznej endoskopów w myjce ETD-2 firmy Olimpus, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (zTbc), grzybobójczym i wirusobójczym (z wirusem polio). Stężenie 1% - czas dezynfekcji 5 minut w temperaturze 50 / 60?C. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Kanistry o pojemności do 5 l., np. THERMOSEPTR ED. w ilości 400 l
2.Środek myjący do endoskopów, kompatybilny z preparatem do dezynfekcji mechanicznej. Postać - płyn. Kanistry o pojemności do 5l., np. THERMOSEPTR ER. W ilości 300 l.
1.Preparat bezaldehydowy, do dezynfekcji, czyszczenia i mycia obrotowych narzędzi precyzyjnych ( wiertła stomatologiczne), o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym( z wirusem polio ). Stężony - czas dezynfekcji do 30 minut. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Butelki o pojemności 2l., np. ROTASEPTR. W ilości 12 l.
2.Preparat myjąco - dezynfekcyjny i odkamieniający do dezynfekcji i płukania unitów stomatologicznych, systemów odsysania o działaniu bakteriobójczym, grzybobójczym, wirusobójczym. Stężenie 2% - czas dezynfekcji do 30 min. Postać - płyn rozpuszczalny w zimnej wodzie wodociągowej. Butelki o pojemności 2l., np. ASPIRMATICR. W ilości 10 l.
1.Preparat na bazie aktywnego tlenu, do szybkiej, ręcznej dezynfekcji w obecności pacjenta sprzętów i dużych powierzchni nie zanurzalnych, zanieczyszczonych materiałem organicznym, o działaniu bakteriobójczym i wirusobójczym ( z wirusem polio). Stężenie robocze 2%- czas dezynfekcji 10 minut. Wskazane posiadanie zezwolenia Instytutu Matki i Dziecka na stosowanie do dezynfekcji sprzętu noworodkowego w obecności noworodków. Postać - proszek. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej . Saszetki o pojemności 200 gram, np. VIRKON. W ilości 300 kg.
2.Preparat na bazie aktywnego tlenu, do szybkiej dezynfekcji sprzętu medycznego (anestezjologicznego) mającego kontakt z drogami oddechowymi, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (z Tbc), grzybobójczym i wirusobójczym(z wirusem polio) Stężenie robocze 0,8% - czas dezynfekcji 15 minut. Postać - proszek. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Saszetki o pojemności 80 gram, np. PERA MED. W ilości 300 kg.
1.Preparat myjąco-dezynfekcyjny na bazie glukoprotaminy, niezawierający aldehydów, kwasu octowego, fenoli, QAV, chloru i substancji nadtlenowych, do dezynfekcji w obecności pacjentów dużych powierzchni, niezanieczyszczonych materiałem organicznym, o działaniu min. bakteriobójczym, grzybobójczym i prątkobójczym. Stężenie robocze do 2% - czas dezynfekcji do 15 min. Postać - płyn. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Postać - płyn. Kanistry o pojemności do 6l., np. INCIDINR PLUS. W ilości 900 l.
2.Preparat myjąco-dezynfekcyjny niezawierający aldehydów, kwasu octowego, fenoli, chloru i substancji nadtlenowych do dezynfekcji w obecności pacjentów wyrobów medycznych i powierzchni niemedycznych niezanieczyszczonych materiałem organicznym, o działaniu min. bakteriobójczym, grzybobójczym. Stężenie robocze do 2% - czas dezynfekcji do 15 min. Postać - płyn. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Kanistry o pojemności do 6l, np. TERRALINR PROTECT.W ilości 600 l.
3.Preparat na bazie alkoholu, niezawierający pochodnych fenolowych, QAV i aldehydów, przeznaczony do szybkiej dezynfekcji( również na oddziale neonatologii) małych powierzchni i miejsc trudno dostępnych, powierzchni wyrobów medycznych, nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym i grzybobójczym. - czas dezynfekcji do 1 minuty, dla Tbc możliwość zanurzenia lub przetarcia - czas dezynfekcji do 5 min. Wskazana dostarczenie oryginalnych etykiet z miejscem na informacje o dacie przydatności i numerze serii do naklejenia na butelkę ze spryskiwaczem w celu jej prawidłowego oznakowania. Postać - gotowy do użycia w sprayu. Butelki spryskiwacz o pojemności do 1 l; Kanistry o pojemności do 6l, np. INCIDIN LIQUID SPRAYR; MIKROZIDR. W ilosci w butelkach -200 l i w kanistrach -900 l
4.Preparat na bazie aktywnego chloru do dezynfekcji materiału organicznego, o obojętnym pH roztworu, o działaniu bakteriobójczym, prątkobójczym (zTbc), grzybobójczym i wirusobójczym ( z wirusem polio).Preparat musi posiadać pozwolenie do dezynfekcji naczyń kuchennych w działach żywienia I żywności Roztwór roboczy do 0,72% - czas dezynfekcji do 30 minut. Postać - tabletki. Przygotowywanie roztworu poprzez dodanie preparatu do wody o temperaturze nie przekraczającej temperatury pokojowej. Opakowania o pojemności do 300 tabletek, np. MEDICARINER. W ilości 140 op.
5.Chusteczki jednorazowe nasączone bezalkoholowym środkiem dezynfekcyjnym aktywnym w stosunku do bakterii i grzybów, do przeprowadzania dezynfekcji nie zanieczyszczonych materiałem biologicznym małych powierzchni wyrobu medycznego, głowic USG wrażliwych na alkohol, Postać - chusteczki. Opakowania dozujące o pojemności do 200 chusteczek, np. Cleanisept Wipes. W ilości: 5 op. po 200 szt.
6.Chusteczki jednorazowe nasączone środkiem dezynfekcyjnym aktywnym w stosunku do bakterii i grzybów, do przeprowadzania dezynfekcji małych powierzchni wyrobu medycznego nie zanieczyszczonego materiałem biologicznym ( np. pelot KTG), Postać - chusteczki. Opakowania dozujące o pojemności do 200 chusteczek, np. HOSPISEPT. W ilości: 25 op. po 200 szt.
7.Preparat na bazie związków powierzchniowo czynnych do mechaniczno - termicznego mycia i płukania w płuczkach - dezynfektorach Firmy Mleiko wyrobów medycznych (w tym misek nerkowatych, słoi), oraz misek do mycia chorych, basenów szpitalnych i kaczek. Zapobiegający tworzeniu się kamienia kotłowego. Postać - płyn. Kanistry o pojemności do 5l., np. SECUMATIC FKS. W ilosci 500 litrów..


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.43.16.00-0.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 300464 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACzęść NR: 1   

Nazwa: Pakiet nr I - Preparaty do dezynfekcji, mycia, pielęgnacji narzędzi chirurgicznych i endoskopów.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z..o.o., Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 137 340.00

 • Oferta z najniższą ceną: 137 340.00 oferta z najwyższą ceną: 241 705.00

 • Waluta: PLN.


Część NR: 2   

Nazwa: Pakiet nr II - Preparaty do mycia i dezynfekcji ręcznej enoskopow.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • MEDILAB Firma Wytwórczo-Usługowa Sp. z..o.o., Niedźwiedzia 60, 15-531 Białystok, kraj/woj. podlaskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 4 890.00

 • Oferta z najniższą ceną: 4 890.00 oferta z najwyższą ceną: 7 525.20

 • Waluta: PLN.


Część NR: 3   

Nazwa: Pakiet nr III - Preparaty do mycia i dezynfekcji mechanicznej endoskopów.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Skamex Company Ltd. sp. z o.o., Częstochowska 38/52, 93-121 Łódź, kraj/woj. łódzkie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 12 208.00

 • Oferta z najniższą ceną: 12 208.00 oferta z najwyższą ceną: 20 053.00

 • Waluta: PLN.


Część NR: 5   

Nazwa: Pakiet nr V - Prepaaty do dezynfekcji sprzetu anestezjologicznego i noworodkowego


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Centrowet Cezal Sp. z o.o., Dąbrowskiego 133/135, 60-543 Poznań, kraj/woj. wielkopolskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 50 673.00

 • Oferta z najniższą ceną: 50 673.00 oferta z najwyższą ceną: 50 673.00

 • Waluta: PLN.


Część NR: 6   

Nazwa: Pakiet nr VI - Preparaty do dezynfekcji sprzętu i powierzchni szpitalnych.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 21.10.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 4.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SUTURA MED Sp. z .o.o., ul. Ks. Bogusława X 44/8, 70-440 Szczecin, kraj/woj. zachodniopomorskie.


V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT) • Cena wybranej oferty: 95 353.00

 • Oferta z najniższą ceną: 95 353.00 oferta z najwyższą ceną: 125 925.48

 • Waluta: PLN.