Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Endoproteza stawu kolanowego - 70 szt.... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2010-09-06, miasto Poznań
Data publikacji: 2010-09-06
Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest dostawa: 1) Endoproteza stawu kolanowego - 70 szt. - endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna - trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa), - komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze s
Lokalizacja: Poznań
(wielkopolskie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Poznań: Endoprotezy

Numer ogłoszenia: 241283 - 2010; data zamieszczenia: 06.09.2010

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 221593 - 2010r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Dojazd 34, 60-631 Poznań, woj. wielkopolskie, tel. 061 8464770, faks 061 8464765.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Endoprotezy.


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa:
1) Endoproteza stawu kolanowego - 70 szt.
- endoproteza kłykciowa tylnie związana, modularna - trzyczęściowa (część udowa, część piszczelowa, wkładka stawowa),
- komponent udowy anatomiczny (prawy i lewy) ze stopu chromo - kobaltowego
z możliwością dokręcenia przedłużki i bloczków do każdej pierwotnej części udowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach,
- komponent piszczelowy uniwersalny ze stopu tytanowego z możliwością dokręcenia przedłużki i klinów do każdej pierwotnej części piszczelowej, w co najmniej siedmiu rozmiarach,
- możliwość łączenia rozmiarów (rozmiar w górę i rozmiar w dół),
- wkładka stawowa polietylenowa mocowana zatrzaskowo na całym obwodzie z możliwością zastosowania specjalnej wkładki z dodatkową stabilizacją więzadeł pobocznych, zapewniającej półzwiązanie endoprotezy.
- cement kostny z gentamycyną 1 x 50g. wraz z zestawem do próżniowego mieszania i strzykawką do podawania cementu.
Opis realizacji zamówienia:
a) Użyczenie kompletnego instrumentarium do wykonania operacji i równoczesne
zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
b) Zdeponowanie pełnego asortymentu rozmiarów w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
c) Stałe uzupełnianie wielkości przedmiotu zamówienia w zależności od zużycia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
2) Proteza przynasadowa, krótkotrzpieniowa stawu biodrowego - 20 szt.
- panewka: presfitowa, tytanowa, sferyczna, z otworami umożliwiającymi mocowanie
dodatkowo wkrętem gąbczastym, minimum w 10 rozmiarach, ze wzrostem rozmiarów co 2 mm,
- wkład panewkowy: polietylenowy, odpowiadający rozmiarom panewki,
- głowa: metalowa, co najmniej w sześciu rozmiarach długości,
- trzpień: tytanowy, pokryty na całej długości hydroxyapatytem, krótki, przynasadowy, anatomiczny - odpowiednio dla prawego i lewego biodra, w minimum dziewięciu rozmiarach wielkości oraz w minimum ośmiu rozmiarach tzw. high offset.
Opis realizacji zamówienia:
a) Użyczenie kompletnego instrumentarium do wykonania operacji i równoczesne
zdeponowanie go w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
b) Zdeponowanie pełnego asortymentu rozmiarów w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy,
c) Stałe uzupełnianie wielkości przedmiotu zamówienia w zależności od zużycia, w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego.
d) Wykonawca przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego szkolenie personelu Zamawiającego w zakresie obsługi zaoferowanego przedmiotu zamówienia.
2. Użyczenie na czas trwania umowy i równoczesne zdeponowanie w siedzibie Zamawiającego w terminie 7 dni od daty podpisania umowy zestawu wiertarek ortopedycznych o następujących parametrach:
a) wiertarka:
- rękojeść uniwersalna,
- dla wiertarki obroty min/max 0-1500 przy przełożeniu 1:1, moment obrotowy max do 3,5 Nm,
- dla funkcji śrubokręta obroty od 0-250 obrotów/min, włączone sprzęgło przeciążeniowe dla obrotów w prawo i wyłączone dla obrotów w lewo,
- dla funkcji gwintowania: dwa obroty w prawo i jeden w lewo, prędkość obrotowa wynosi od 0-250 obrotów/min.
- dla funkcji wiercenia oscylacyjnego: prędkość wynosi od 0-750 obrotów/min. a zakres oscylacji od 0-270 stopni,
- nasadki frezujące z przełożeniem 3:1;obroty od 0-500 obrotów/min. i moment obrotowy max. 10.2 Nm,
- nasadki frezujące z przełożeniem 5:1; obroty od 0-300 obrotów/min i moment obrotowy max 14.3 Nm.
b) piła:
- rękojeść piły oscylacyjnej,
- ośmiopozycyjna głowica obrotowa obracająca się co 45 stopni,
- pięć położeń mocowania ostrza, co 45 stopni od linii środkowej w obydwu kierunkach,
- zatrzaskowe mocowanie ostrza,
- zakres prędkości od 0-11000 cykli na minutę,
- zakres oscylacji 4.5 stopnia,
c) wymagane dodatkowe wyposażenie:
- ładowarka do równoczesnego ładowania czterech baterii,
- baterie niesterylizowalne wraz z puszkami do baterii i osłonami do sterylnego podawania baterii,
- baterie do sterylizacji w autoklawie, duże oraz małe,
- kaseta sterylizacyjno/ ładująca na dwie baterie z filtrami jednorazowymi do sterylizacji baterii rozładowanych w standardowym cyklu autoklawu przeznaczonym do sterylizacji narzędzi chirurgicznych,
- nasadki piły sagitalnej, posuwisto zwrotnej, szybkoobrotowej, oraz nasadki frezujące typu: Large AO, Zimmer/ Hudson, Hudson i Aesculap,
- komplet ostrzy (sterylne) - kompatybilny do zestawu wiertaki i piły - 70 szt..


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.18.31.00-7.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.09.2010.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o., ul. Iłżecka 24, 02-135 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 455500,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 449100,00


 • Oferta z najniższą ceną: 449100,00 / Oferta z najwyższą ceną: 449100,00


 • Waluta: PLN.