Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

ROBOTY ZDUŃSKIE - Postawienie, przebudowa, przemurowanie ścian przewodów kominow... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2008-03-20, miasto Zabrze
Data publikacji: 2008-03-20
Przedmiot: ROBOTY ZDUŃSKIE - Postawienie, przebudowa, przemurowanie ścian przewodów kominowych oraz wymiana pieców kuchennych i pokojowych
Lokalizacja: Zabrze
(Śląskie)
Rodzaj ogłoszenia:
Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
Opis zamówienia:

Zabrze: ROBOTY ZDUŃSKIE - Postawienie, przebudowa, przemurowanie ścian przewodów kominowych oraz wymiana pieców kuchennych i pokojowych

Numer ogłoszenia: 57305 - 2008; data zamieszczenia: 20.03.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - roboty budowlaneZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 23271 - 2008.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Jednostka Obsługi Finansowej Gospodarki Nieruchomościami, ul. Targowa, 41-800 Zabrze, woj. śląskie, tel. 032 3734810, fax 032 3734821.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ROBOTY ZDUŃSKIE - Postawienie, przebudowa, przemurowanie ścian przewodów kominowych oraz wymiana pieców kuchennych i pokojowych.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót zduńskich ( wraz z przemurowaniem ścian przewodów kominowych ) w zakresie:

Zadanie (I) - Zakres prac zduńskich w zakresie przebudowy pieców pokojowych
- przebudowa 27 szt. pieców pokojowych,
- przemurowanie 3 szt. ścian przewodów kominowych

Zadanie (II) - Zakres prac zduńskich w zakresie postawienia pieców pokojowych
- postawienie 19 szt. pieców pokojowych,
- postawienie 1 szt. pieca pokojowego typu Żar,
- przemurowanie 1 szt. ściany przewodów kominowych

Zadanie (III) - Zakres prac zduńskich w zakresie przebudowy, postawienia i montażu pieców kuchennych
- postawienie i montaż 13 szt. pieców kuchennych,
- przebudowa 2 szt. pieców kuchennych,


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.26.26.30-6, 45.26.25.00-6.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 54415 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Roboty Zduńskie-Postawienie,przebudowa,przemurowanie ścian przewodów kominowychoraz wymiana pieców kuchennych i pokojowych.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 6.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • Zakład Usług Budowlanych i Transportowych
  A.Sielwanowski, ul.Pawliczka 25, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 22411.00

 • Oferta z najniższą ceną: 22411.00 / oferta z najwyższą ceną: 43650.00

 • Waluta: PLN.


CZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Roboty Zduńskie-Postawienie,przebudowa,przemurowanie ścian przewodów kominowychoraz wymiana pieców kuchennych i pokojowych.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 5.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • Handel-Usługi Budowlane
  J.Jabłoński, ul. Hagera 17, 41-800 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 36795.00

 • Oferta z najniższą ceną: 36795.00 / oferta z najwyższą ceną: 44000.00

 • Waluta: PLN.


CZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Roboty Zduńskie-Postawienie,przebudowa,przemurowanie ścian przewodów kominowychoraz wymiana pieców kuchennych i pokojowych.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 13.03.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • Budownictwo Ogólne Usługi I s.c.
  I. , R. Bubalik, ul. Porzeczkowa 10, 41-806 Zabrze, kraj/woj. śląskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 17620.00

 • Oferta z najniższą ceną: 17620.00 / oferta z najwyższą ceną: 19100.00

 • Waluta: PLN.