Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Środki do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medyczn... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2013-04-22, miasto Płock
Data publikacji: 2013-04-22
Przedmiot: Środki do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów, aparatury do dializ oraz dezynfekcji powierzchni.
Lokalizacja: Płock
(mazowieckie)
Rodzaj ogłoszenia: Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Płock: Dostawa środków do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów, aparatury do dializ oraz dezynfekcji powierzchni dla potrzeb WSZ w Płocku.

Numer ogłoszenia: 159398 - 2013; data zamieszczenia: 22.04.2013

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 98110 - 2013r.


Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.


SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY


I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Zespolony, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3646105, 3646330, faks 024 3646101,3646329.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa środków do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów, aparatury do dializ oraz dezynfekcji powierzchni dla potrzeb WSZ w Płocku..


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.


II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Środki do dezynfekcji rąk, skóry, błon śluzowych, ran, narzędzi, sprzętu medycznego, endoskopów, aparatury do dializ oraz dezynfekcji powierzchni.


II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.63.16.00-8.


SEKCJA III: PROCEDURA


III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony


III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:
  nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA


Część NR: 1   

Nazwa: Preparat do dezynfekcji rąk oraz skóry przed założeniem cewnika centralnego.


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 50102,35 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 49979,28


 • Oferta z najniższą ceną: 49979,28 / Oferta z najwyższą ceną: 49979,28


 • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Preparaty do chirurgicznego mycia i dezynfekcji rąk oraz ciała pacjentów przed zabiegami operacyjnymi


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SCHULKE Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 35854,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 39633,54


 • Oferta z najniższą ceną: 39633,54 / Oferta z najwyższą ceną: 39633,54


 • Waluta: PLN.

Część NR: 3   

Nazwa: Preparaty do dezynfekcji skóry, błon śluzowych i ran


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SCHULKE Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 72433,37 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 72311,50


 • Oferta z najniższą ceną: 72311,50 / Oferta z najwyższą ceną: 72311,50


 • Waluta: PLN.

Część NR: 4   

Nazwa: Preparaty jodowe do dezynfekcji skóry i błon śluzowych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 15469,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 16734,16


 • Oferta z najniższą ceną: 16734,16 / Oferta z najwyższą ceną: 16734,16


 • Waluta: PLN.

Część NR: 5   

Nazwa: Preparaty do dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 89116,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 90189,00


 • Oferta z najniższą ceną: 90189,00 / Oferta z najwyższą ceną: 90189,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 6   

Nazwa: Preparaty do szybkiej dezynfekcji powierzchni i sprzętu medycznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SCHULKE Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 20327,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 20276,72


 • Oferta z najniższą ceną: 20276,72 / Oferta z najwyższą ceną: 20276,72


 • Waluta: PLN.

Część NR: 7   

Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji manualnej narzędzi medycznych i sprzętu anestezjologicznego


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 93453,71 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 94644,30


 • Oferta z najniższą ceną: 94644,30 / Oferta z najwyższą ceną: 114013,75


 • Waluta: PLN.

Część NR: 8   

Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji manualnej oraz w myjniach automatycznych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 71847,23 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 66049,20


 • Oferta z najniższą ceną: 66049,20 / Oferta z najwyższą ceną: 67930,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 9   

Nazwa: Preparaty do mycia i dezynfekcji endoskopów w myjni typu ETD


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SCHULKE Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 11600,93 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 11599,80


 • Oferta z najniższą ceną: 11599,80 / Oferta z najwyższą ceną: 11599,80


 • Waluta: PLN.

Część NR: 10   

Nazwa: Preparaty do dekalcyfikacji aparatury do hemodializ


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • BIALMED Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 11a, 12-230 Biała Piska, kraj/woj. podlaskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 3366,67 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 3366,00


 • Oferta z najniższą ceną: 2880,00 / Oferta z najwyższą ceną: 3366,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 13   

Nazwa: Preparaty do dezynfekcji chemiczno-termicznej aparatów do hemodializy


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • GAMBRO Poland Sp. z o.o., ul. Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 13126,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 12800,00


 • Oferta z najniższą ceną: 12800,00 / Oferta z najwyższą ceną: 12800,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 14   

Nazwa: Preparat do mycia i dezynfekcji urządzeń sanitarnych


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 16.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • SCHULKE Polska Sp. z o.o., ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, kraj/woj. mazowieckie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 2772,36 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 2550,00


 • Oferta z najniższą ceną: 2550,00 / Oferta z najwyższą ceną: 11088,00


 • Waluta: PLN.

Część NR: 15   

Nazwa: Preparaty do regeneracji dializatorów i dezynfekcji aparatu


IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 09.04.2013.


IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.


IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.


IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA: • Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe IMPULS Władysław Fediuk, ul. Jelenia 2, 80-336 Gdańsk, kraj/woj. pomorskie.


IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 6600,00 PLN.


IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ


 • Cena wybranej oferty: 6700,00


 • Oferta z najniższą ceną: 6700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 6700,00


 • Waluta: PLN.