Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie

Money.plFirma Przetargi i zamówienia publiczne

Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli... > Money.pl

Zamów dostęp

Jeśli nie posiadasz jeszcze konta:

 • zarejestruj się za darmo
 • zamów pełny dostęp

Kliknij tutaj
Pełny dostęp to:
 • szczegółowy opis
 • pełna specyfikacja
 • dane kontaktowe
 • ważne daty
Przetarg, data publikacji 2008-04-02, miasto Końskowola
Data publikacji: 2008-04-02
Przedmiot: Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli
Lokalizacja: Końskowola
(Lubelskie)
Rodzaj ogłoszenia:
Rodzaj zamówienia: dostawy
Opis zamówienia:

Końskowola: Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli

Numer ogłoszenia: 66099 - 2008; data zamieszczenia: 02.04.2008

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - dostawyZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.


Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: Tak, numer ogłoszenia w BZP: 40962 - 2008.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Pożowska, 24-130 Końskowola, woj. lubelskie, tel. 081 8816285, fax 081 8816663.


I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.


II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli- Actara 25 WG litr 2l,Admiral 100 EC litr 2l,Antracol 70 WG kilogram 30 kg,Calypso 480 EC litr 2 l,Dithane Neotec 75 WG kilogram 150 kg,Kocide 101 WP kilogram 50 kg,Decis 2,5 EC litr 5 l,Delan 700 WG kilogram 15 kg,Discus 500 WG kilogram 2 kg,Diazol 500 EW litr 10 l,Mythos 300 EC litr 10l,Rowral Flo 255 S.C. litr 20 l, Zato 50WG kilogram 3 kg,Rubigan 12 EC litr 10 l,Marshal 250 CS litr 30 l,Score 250 EC litr 4 l,Mospilan 20 SP kilogram 10 kg,Pirimor 500 WG kilogram 10 kg, Punch Bis 400 EC litr 5 l,Sadoplon 75 WP kilogram 50 kg,Captan 50 WP kilogram 150 kg,Polyram 70 WG kilogram 50 kg,Steward 30 WG kilogram 5 kg,Omite 30 570 EW litr 15l,Ortus 05 SC litr 20 l,Topsin 500 SC litr 10 l,Owadom 1000 EC litr 30l,Wapnovit litr 200 l,Stopit litr 100 l,Rosatop Calcium litr 100 l,Roundup 360 SL litr 180 l,Chwastox Exstra 300 SL litr 100 l,Reglone 200 SL litr 20 l,Buracyl 80 WP kilogram 20 kg,Perenal 104 EC litr 10 l,Olejan 85 EC litr 40 l,Tomigan litr 3l,Modus 250 EC litr 3l, Antywylegacz Płynny 725 SL litr 5 l,Puma Uniwersal 069 EW litr 2 l, Alister 162 OD litr 2 l,Mustang 306 SE litr 2 l,Sekator 125 OD litr 1 l, Lontrel 300 SL litr 0,5 l,Stomp 330 EC litr 4 l,Eskort 263 litr 3l, Goltix70WG kilogram 1kg,Triflurotox 250 EC litr 1 l,Brytan Universal 094 FS litr 3 l,Tango Star 334S.C. litr 3l,Fandango 200 EC litr 2 l, Folicur Plus 375 EC litr 3 l,Gwarant 500 S.C. litr 3 l,Karate Zeon 050 CS litr 1,2 l,Nurelle D 550 ec litr 2 l, Mospilan 20 SP kilogram 0,1 kg,Pirimor 500 WG kilogram 0,75 kg,Apacz 50 WG kilogram 0,1 kg.


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24.22.00.00-2, 24.23.00.00-5, 24.27.00.00-7.


II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 60442,41 PLN.SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: przetarg nieograniczony


IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


 • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie


SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIACZĘŚĆ NR: NAZWA: sukcesywna dostawa środków ochrony roślin dla LODR w Końskowoli.


V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 25.03.2008.


V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.


V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:


 • AGRICOLA-LUBLIN Sp. z o.o., Ciecierzyn 121 A, 21-003 Ciecierzyn, kraj/woj. lubelskie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)


 • Cena wybranej oferty: 60442.41

 • Oferta z najniższą ceną: 60442.41 / oferta z najwyższą ceną: 63425.81

 • Waluta: PLN.